Muhammed Celil

 • Huzur Nedir? 

  Huzur nedir ve ne huzur değildir? Buna verilecek cevaplar her düşüncenin kendi penceresinden hayatı algılamasının bir yansıması olacaktır. Huzur hakkında…

  Read More »
 • İlkeli Olmak

  Günlük konuşmalarımızda, zaman zaman kullandığımız, bazen de en ilkesiz davranışları ifadeleme anlamında dillendirilen ilke  kavramının üzerinde bir hasbihal etmektir meramım. Kavramın içerik anlamıyla…

  Read More »
 • Doğru Fikir mi,Sayısal Çokluk mu?

  Fikir üretmek, fikir yürütmek, fikir edinmek, fikir adamı… Sözlerini günlük hayatta sıkça duyarız. Bununla beraber, sürü psikolojisi, koyun sürüsü, sürüden ayrılma, bu…

  Read More »
 • ‘Öğretilmiş Çaresizlik’

  ‘Uzun süre aç bırakılan bir köpek balığı daha sonra bir akvaryuma yerleştirilir ve akvaryumun ortasına bir cam bölme konur. Cam…

  Read More »
 • Ne Sentezlen(ir)mez?

  Sentez: İki farklı veya zıt şeyin bir araya getirilmesiyle elde edilen başka şeyin genel adı ve bu şeyi elde etme…

  Read More »
 • Zaman ve  Değerlendirilmesi

  “Zaman” üzerinde çok tartışılan, teoriler ve fikirler üretilerek farklı şekillerde tanımlanan bir kavramdır. Zaman, tarih, süre, dönem, an, yapılan bir eylem (Kur’an okurken, hayvan keserken,…

  Read More »
 • Sorunları Konuşmak

  Sorunlar yaşamın parçasıdır. Hayat devam ettiği müddetçe sorunlarla, çatışmalarla mutlaka karşılaşacağız. İçimizi kemiren, bizleri derinden rahatsız eden, yaralayan, içe doğru…

  Read More »
 • Mü’minin Hedefi

  İnsan da dahil olmak üzere kainatta yaratılmış ne varsa bir amaca mebni olarak var edilmiştir; toprak, su, ateş, nebatat, hayvanat, yıldızlar, ay, güneş…  var olan mahlukatın tamamı varoluş amacını icra etmekle programlanmıştır. Onlar bu programlanmanın dışına çıkamazlar, yaratılış amaçlarını icra…

  Read More »
 • Milliyetçilik

  Milliyetçilik ve Milliyetçiliği meydana getiren unsurlar Milliyetçilik; gerek bir kavram gerekse süren bir hareket olarak değişik şekillerde ve şartlarda ortaya…

  Read More »
 • Demokrasinin Amentüsü

  İnsanları yönetmeye talip olan her sistemin/ dünya görüşünün üzerine oturduğu temel öngörüsü, ilkelerine rengini verdiği, dayandığı, dayanağı vardır. Bu temel…

  Read More »
Close