Muhammed Celil

 • ‘Öğretilmiş Çaresizlik’

  ‘Uzun süre aç bırakılan bir köpek balığı daha sonra bir akvaryuma yerleştirilir ve akvaryumun ortasına bir cam bölme konur. Cam…

  Read More »
 • Ne Sentezlen(ir)mez?

  Sentez: İki farklı veya zıt şeyin bir araya getirilmesiyle elde edilen başka şeyin genel adı ve bu şeyi elde etme…

  Read More »
 • Zaman ve  Değerlendirilmesi

  “Zaman” üzerinde çok tartışılan, teoriler ve fikirler üretilerek farklı şekillerde tanımlanan bir kavramdır. Zaman, tarih, süre, dönem, an, yapılan bir eylem (Kur’an okurken, hayvan keserken,…

  Read More »
 • Sorunları Konuşmak

  Sorunlar yaşamın parçasıdır. Hayat devam ettiği müddetçe sorunlarla, çatışmalarla mutlaka karşılaşacağız. İçimizi kemiren, bizleri derinden rahatsız eden, yaralayan, içe doğru…

  Read More »
 • Mü’minin Hedefi

  İnsan da dahil olmak üzere kainatta yaratılmış ne varsa bir amaca mebni olarak var edilmiştir; toprak, su, ateş, nebatat, hayvanat, yıldızlar, ay, güneş…  var olan mahlukatın tamamı varoluş amacını icra etmekle programlanmıştır. Onlar bu programlanmanın dışına çıkamazlar, yaratılış amaçlarını icra…

  Read More »
 • Milliyetçilik

  Milliyetçilik ve Milliyetçiliği meydana getiren unsurlar Milliyetçilik; gerek bir kavram gerekse süren bir hareket olarak değişik şekillerde ve şartlarda ortaya…

  Read More »
 • Demokrasinin Amentüsü

  İnsanları yönetmeye talip olan her sistemin/ dünya görüşünün üzerine oturduğu temel öngörüsü, ilkelerine rengini verdiği, dayandığı, dayanağı vardır. Bu temel…

  Read More »
 • Görmek için Bakmak Gerek

  İlkokul kitaplarının birinde ‘Görmek İçin Bakmak Gerek’ başlıklı bir okuma parçası vardı. Ne anlatılmak istendiğini pek anlayamasakta öğretmenin gözüne girmek,…

  Read More »
 • “Keşke Bilselerdi”

  ‘Keşke’ geçmiş zamana ait, pişmanlık ifade eden bu söz kayıp edilenlerin geriye gelmediği, telafisi mümkün olmayan hataların ardından ve en vahimi de telef olmuş bir ömrün arkasından…

  Read More »
 • Kaybolan Değerler Soysuzlaşan İlişkiler

  İnsan toplumsal bir varlıktır. Gereksinimlerini giderebilmesi için kendi nakıslığından kaynaklanan nedenlerden dolayı hemcinsleriyle toplu halde yaşamak, birçok şeyi paylaşmak ve…

  Read More »
Close