GenelYazarlardanYazılar

Biz Kimlere Uyuyoruz ? Bizlere Kimler Hükmediyor ?

Bismillahirrahmanirrahim,

Kur’an’ı okuyup anlamaya ve yaşamaya çalışırken şeytanın aklını karıştırmasından Alemlerin Rabbi ve ilahı Rahman olan Allah’a sığınırım.

Yazımın başlığını neden biz kimlere uyuyoruz koyduğuma dilim, zihnim yettiğince açıklık getirmeye çalışacağım. Çoktan beri bunu hem kendimi sorgulayarak aynı zamanda başkalarının da dikkatini çekmek istiyorum.

MAİDE suresindeki şu ayetlerle yazıma başlamak istiyorum.

Allah CC şöyle buyuruyor ( insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim (kimler) Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. MAİDE 44) Devamla (kim (kimler) Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar, zalim olanlardır .MAİDE 45 ) ve yine devamla ( kim (kimler) Allah’a indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır.MAİDE 47)

Bu üç ayette geçmişte kitap verilenlere bir şok emirler verilip atıfta bulunulurken sonlarına dikkat çekici olarak Allah CC ikazda bulunarak şu ifade de bulunuyor. 44.Ayette Kafirlere hitap ediyor. Biz de kafirleri pek ala anlıyor ve tanıyoruz. Şimdi zalimlerin ve fasıkların vasıflarını bir izah edelim. ZALİM ; haksız ve acımasız davranan katı yürekli,kıyıcı kimse ve kimselerdir. FASIK ; Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen, haram işleyen, açıktan günah işlediği bilinen, hidayet ve mağfiretten çıkan kişi ve kişilerdir. Bu açıklamadan sonra şuraya gelmek istiyorum. Şimdi samimi olarak bir düşünüp bilmem ne zamandan beri bizleri kimlerin idare ettiği bizlere hükmettiğini kendimize bir soralım. Kimlere uyuyor, kimlerin buyruğu altındayız ? Egemenliğimiz kimlerin elinde? İdare edildiğimiz kanunlar belli ki Allah’ın indirdiği kanunlarla hükmedilmiyoruz. O zaman dönüp kendimize bakıp düşünmemiz gerekmez mi ? Yukarıda ki Maide suresinde ki 44. Ayet kafirlere hitap ettiğini hatırladık. Peki biz müslümanlara hükmedenler Allah’ın ayetleri ile hükmetmiyor, idare etmiyor, kâfir aleminden ihraç ettikleri insan kanunlarına uyarak asırlardır bizi sürüler gibi sürüle sürüle idare ediyorlar. Ve MAALESEF bizi idare edenlerin ZALİM, FASIK olduklarını bir türlü anlayamadık. Geçmişten buyana bir çoklarımız başımızda ki bu Allah kanunsuzlarını alkışlamakla geçmiş. Bunu bizlere de miras bırakmışlar. Bir çok uydurma hikaye, masal, hurafe, rivayetlerle bize ninni söyleyenlere uyduk. Birileri şunlar şunlar Cehennemlik dediler. Bizler de onların dediği gözle baktık. Ama aynı kişiler her türlü günahı gizli aşikare işlemiş, haramı hakkı yemişler. Yetimi itmiş, fakiri kakmışlar. Yine de Cennetin onların olduğunu söyleye durmuşlar. Bakalım Allah CC bu hususta ne buyuruyor. ( Sakın zalimlere sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. HUD Ay.113 ) Bugünkü halimiz neden bugünkü durumda? Başkalarına uyduğumuz için. ( Ve Elçi dedi ki ; ( diyecek ki) Rabbim benim toplumum bu Kur’an’ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. FURKAN Ay.30) bu da halimizi ortaya koyan bir durum. İçin biz bizi idare edip hükmedenler bu ilahi yaşam kanun manzumesi olan kitabı terk etmediler mi ? Öyle biraz kitabın orasından burasından kırpıp kendi çıkar ve yaptıkları kanunlarla kitabımız Kur’an-a uymak olmuyor. Bugüne kadar ve bugün de A veya B taraftarlarından kılıfına uydurulup kalem oynatanlar Allah’ın hükümleri ile hükmetmeyenler ve onların buyruğuna körü körüne uyanlar da zalim ve fasıktırlar. Onlar hem kendileri hem onlara uyanları acı bir son beklemektedir. Şöyle ki ( Ey İman edenler sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir alışveriş göstereyim mi ? (Allah’a ve Elçisine inanmanız Allah yolunda ( hakkın hakim olma yolunda) mallarınızla canlarınızla cihat etmenizdir. Bilesiniz ki bu sizin için en iyi olandır. SAF Ay.11 )

Şu soruyu da sorarak buna da cevap aramamız gerektiğine inanıyorum. Bizler gerçekten inanıp ta iman ettik mi? Ben başkaları ne der bilemem. Ama eğer gerçekten iman etmiş olsak, bu zalim ve fasık iktidarların peşinden gidip kuyruklarına takılırmıydık. Ve bugünkü rezil olası hale gelirmiydik. Bunu her müslümanım diyenler lütfen aklı selimle düşünmelerini tavsiye ediyorum. ( Andolsun ki Resûlullah sizin için Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.AHZAB Ay.21) Bizler kimleri örnek alıyoruz bunu da iyi düşünmemiz lazım. Şöyle ki ( Ey İman edenler, Allah tarafından geri çevirilmeyecek Kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun, çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkâr da edemezsiniz ( suçu kimseye atamazsınız) ŞURA Ay.47)

Bakalım esas hüküm sahibi bize ne buyuruyor. ( Bu Kuran her hükmü doğru sınırsız ilim ve kudret sahibi olan Allah tarafından yaradılışınızın amacını bildirmek ve ona uygun hayat nizamını yaşamaya davet için indirilmiştir. ZUMER Ay.1-2)

İşte kime uymamız gerekiyor ona buna değil bizleri yaratan kitab verene.

İnsanla (müslümanlar) sadece iman ettik diye bırakılacaklarını mı sandılar (sanıyorlar) . ANKEBUT Ay.2) Öyle ise ( Bu Kuran diri olanların uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için indirilmiştir.YASİN Ay.70)

Allah CC kitap niye, kimlere, niçin indirildiğini bunu da canlıların ilgilendirdiğini tabiri caizse üstüne basa basa haber veriyor. Ve yine Rabbimiz diyor ki ( Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin erkekler ve mümin kadınlar o işte kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan eder ( buyruklara) uymazsalar gerçekten onlar apaçık bir sapıklığa sapmıştır. AHZAB Ay.36) Eger bizler geçmişlerden bugüne bir çoklarımız Allah CC hükümlerini bırakıp başkalarının hükümlerine uyulmuşsa bu Allah’ın yolundan sapmaktır, sapıklıktır. Bugün bu yaşamımızla bir çok türlü din dışılığa sapmış yaşarken Allah’tan nasıl Cennet isteniliyor. Varın bunun adını siz koyun.

Kimse kusura bakmasın, ben bu yazımda anlatmak istediğimi açık açık söylemek istiyorum. Ben Müslümanım, Müminim dedikten sonra hükümleri altında olduklarımızı iyi tanımamız lazım. Hem Allah’tan yana olacağız hem Batıldan yana olacağız, onlara meyledeceğiz, onları alkışlayacağız, bu ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Zaten onun için müslümanların iki yakası bir araya gelmiyor. Bugünkü durumu ifade eden ayete bir bakalım. ( Kendileri Allah’ı unutmuş, o da onlara nefislerini unutturmuş. (Siz) onlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. HASR Ay.19) Bugün bizler hazır bekleyiciler gibi şanı, şerefi ,hakkı ,adaleti , namusu, ahlakı bize hükmeden zalim ve fasıklardan bekliyoruz. Elimizdeki Kur’an (yaradılış amaçlarını DÜŞÜNENLER için YAŞAMLARI gerektiğini açıklayan doğru yol REHBERİ ve rahmet kaynağıdır. NEML Ay.77) İnsanları kendi çıkarlarına göre yaptıkları anayasaları değil Allah’ın REHBERİ KURAN ‘dır. Ve deniliyor ki, ( Allah’ın işine kitabına hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. ALİ İMRAN Ay.103)

Eğer bugün bu bizleri idare edenlerle can ciğer kuzu gibi yaşarsak bakalım hangi sonuçla karşılaşacağız. ( Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin kararacağı gün yüzleri kapkara kesilecek olanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi ? Öyle ise inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın denilir. ALİ İMRAN Ay.106)

Ey Müminler ( Siz şirk küfür hurafeye dayalı anlayış yaşayışlardan uzak durun. ENAM Ay. 36’nın sonu ) Bugün bizlerin durumunu bir düşünelim. Hurafe, hikaye, masalları dine sokarak içine kadar batmışız. Bu şekilde yaşar hale gelmişiz. Yeter artık kendimize gelelim, kimliğimize, kişiliğimize, dinimizin hükümlerine uyarak yaşamaya çalışalım. Hiçbir yabancı uydurma karıştırmadan arı duru bir ömür yaşayalım. Ahirette işimiz kolay, imtihanımız hayırlı olsun. Bu yazımı pekiştirmek için MAUN suresi ile yazımı bitirmek istiyorum.

Bismillahirrahmanirrahim

1) Allah insanı yaratıp , bunca nimetlerle donatıp sonrada onları yaradılış sebeplerine uygun yaşamaya davet etmişken O’nun davetini  reddetip kullarını yönetme hakkını kendilerinde gören , Ahireti de inkar edip (düşünmeyen) yada kendi gibi yaradılmışları ilah edinen ( Şeyh, Şıyh, Evliya,Ermiş gibi) nankör insanı gördün mü !

2-3) Allah’ın kulları üzerindeki haklarını görmezden gelen bu müşrik,( münafık, fasık)kâfirler insanların haklarını da çiğnerler. Yetimleri itip kakar zulmeder, yoksulu doyurmaz, başkalarını da yetime yoksula sahip çıkmaya teşvik etmezler.

4-7) Yazıklar olsun bunları görüpte birlikte yaşayıp zalimlere ( fasıklara, münafıklara) engel olmaya çalışmadan namaz kılanlara, halbuki namaz insanı böylesi zalimlere karşı ayağa kaldırmaya çağırır. Namazı bu anlamından kopuk kılanlar hem namaza hem de kendilerine yabancılaşmışlardır. Onların namazı kendilerini de , başkalarını da aldatma ve gösteri aracından başka bir şey değildir. Böylelerin hiçbir kimseye faydaları da dokunmaz.

Yazımı şöyle bitirmek istiyorum. Kitabımız Kur’an-a göre yaşamaya gayret edenlere Allah CC müvaffak etsin. Selam olsun onlara.

Selam ve Dua ile.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir