GenelOkuyucu Yazıları

İnsanın Dört Zindanı

Şaban Tekin/Elazığ

Aile;kişinin biyolojik gelişim süreci,ahlaki ve düşünsel gelişim süreci istenilen doğrultuda yönlendirilip şekillendirilir.Kişide iyi ve kötüyü  tanımlama  altyapısı zihinsel gelişim ve olgunlaşma  süreci oluşur.Kişide soyut düşünceye geçiş  süreci düşünce dünyasının  aile ortamında karılması,bir perspektifin  oluşmasına temel dinamiklerden biri ailedir

Toplum; büyük bir akvarvum  gibidir ,bünyesinde bulunanlara şekil ve yön belirler.Toplum  bünyesindeki insanı suyu şekillendirdiği gibi ona istenilen şekil ve kıvamı sağlar.   Onun hal ve hareketlerini,hedeflerini,ideallerini, inancını şekillendirir,oluşturur.Kişinin dizginleri otokontrol altına alır,anlam dünyasına göre dizayn eder.

Tarih;Özellikle geçmiş üzerinden  oluşturulan  kutsallık metaforu kişilerin anlam dünyasında dokunulmazlık zırhına bürünür. Geçmiş sorgulanamaz,konuşulamaz,eleştirilemez  doğruları ile  yanlışları ile kutsallaştırılmıştır.Tarih,geçmiş konuşulamaz ,sorgulanamaz kapsamına alınır. Geçmişteki toplumların ve ortamın cennetleştirilmesi,kişilerin melekleştirilmesini doğurur.Kişilerin zihin dünyasında kutsallar bütünlüğü arttıkça kişinin özgünlüğü,eleştirel anlayışı hızla istila edilerek ortadan kaldırılır. Geçmişini hamasetler üzerinden bina edenler,geleceğide hamasetler üzerinden  okuyup inşa etmeye çalışırlar.Tarih,geçmiş ders alınamaz ,geleceğe ışık tutma özelliğinden sıyrılır

Benlik;Ailenin bakış açısı,ufku, yönlendirmeleri ile şekillenir.Toplumun genel mantalitesi ve kutsalları kişiyi kuşatır bir frankeştayn oluşturabileceği gibi nevi şahsına münhasır bir şahsiyette oluşturabilir.Tarihin anlam dünyasi,yaşanılan toplumun realiteleri,gelecek ve anı yüklenen misyon kişinin benliğinde etkili unsurlardır.   Dört temel olgu kişinin benliğini,ufkunu, ideallerini kuşatmakta,kişinin özgün ve özgür olmasını asgariye indirgemekte,yada şahsiyetli özgün ve özgür olmasındaki temel kıstas olguların keyfiyetlerinin hayat bulması ile alakalıdır.

7/157 …..onların sırtlarına vurulmuş yükü indirip boyunlarına geçirilmiş zincirleri çözecek. Ve sonuç olarak, ona inanan, onu yüce tutup destekleyen ve yücelerden bahşedilen ışığın ardına onunla birlikte düşenler; işte böyleleri, nihai kurtuluşa, esenliğe erişen kimseler olacak”.

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir