Kavram

 • Seçim

  İslâm doğruluktur, doğruların dinidir. Benimseyenleri dosdoğru yapar. Eğriler İslâm olamazlar eğri kaldıkları sürece. Ya eğriliği terk edeceklerdir ve İslâm olacaklardır,…

  Devamını Oku »
 • Fısk-Fâsık

  Bu kavramla ilgili olarak Ragıb el İsfahanî Müfredat’ında şunları söylemektedir: “Fesaga fülanün” filan kimse şeriatın haram dairesinin dışına çıktı. Bu…

  Devamını Oku »
 • Ramazan Ayı ve Savm

  Ramazan, kameri takvime göre yılın dokuzuncu ayının adıdır. Allah kâinatı yarattığı günden beri ayların sayısının on iki olduğunu bildirmiştir. (Tövbe…

  Devamını Oku »
 • Taqıyye (Takiyye)

  Taqıyye kelimesinin aslı “vaqaye” (vav. qaf. ye.)harflerinden oluşmaktadır. Sonra baştaki “vav” harfi “te” harfine dönüştürülerek “taqıye” olmuş. Lamel fiiline bir…

  Devamını Oku »
 • Rızık

  Rızık sözcüğü Arapçada  “r.z.g.” ra za ga  kökünden türeyen bir kelimedir. Kelime anlamı:  Dünyevi veya uhrevi olsun cari, daimi olan…

  Devamını Oku »
 • Sünnetullah

  Kur’an’ın bahsetmiş olduğu değişmez olan “Sünnetullah” kavramı, ıslah olmayan ve Allah ile güç yarışına giren toplumlar başta olmak üzere; ahlaken…

  Devamını Oku »
 • Akletmek

  Kur’an’a göre akletmeye geçmeden önce, Kur’an’a göre akıl nedir? Konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Akıl, Kur’an’ın anlatımıyla insana verilen anlama, ölçüp…

  Devamını Oku »
 • Kaza ve Kader

  İslam’da üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de Kaza ve kader konusu olmuştur. Saadet asrı olarak nitelendirilen ilk dönemde gündem…

  Devamını Oku »
 • Hulud ve Ebed

  Ahiret azabının devamlı olmayacağını savunan bazı ilahiyatçıların iddialarına mesnet yaptıkları delillerini ele alarak gerekli cevapları vermeye çalışacağız. Her şeyden önce…

  Devamını Oku »
 • Talak

  İslam Aile hukuku  “ne-ke-ha”  nikah kelimes ile başlar ta-la-ga  talak boşanma kelimesi ile sonlandırılır.  Talak, kelimesi kuranda 23 yerde geçmektedir…

  Devamını Oku »