GenelYazarlardanYazılar

Saat (Dünyanın Sonu)

“Sana Son Saatten soracaklar, “ne zaman gelip çatacak?” diye. De ki: “Doğrusu, buna dair gerçek bilgi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini Ondan başka açığa vuracak kimse de yoktur. (O Saat) göklere ve yere bütün ağırlığıyla çökecek ve sizi mutlaka umulmadık bir anda yakalayacak.” Sana sanki bu (sırr)ın ısrarla peşine düşmekle belli-belirsiz içsel bir bilgi elde etmiş olman mümkünmüş gibi soracaklar.
De ki: “Ona dair gerçek bilgi ancak Allah katındadır; ne var ki, insanların çoğu (bundan) habersizdir.” Araf 187

“ Allâh’ın huzûruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten ziyana uğradı(lar). Nihâyet kendilerine ansızın o sâ’at gelip çatınca, günâhlarını sırtlarına yüklenmiş olarak: “Hayâtta (iyi işler yapmaktan) geri kalıp günâh işlememizden ötürü vah bize!” dediler. Bakın, ne kötü şeyler yüklenip taşıyorlar! Enam 31

“  Ey İnsanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın; çünkü, Son Saat’in sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak! Hacc 1.

“ Hakkı inkara şartlanmış olanlar ise, Son Saat kendilerini apansız yakalayıncaya ve bütün ümitlerin boş olduğu o Gün’ün azabı başlarına çökünceye kadar O’nun hakkında kapıldıkları şüpheden sıyrılmayacaklardır. Hacc 55

“ İnkâr edenler: “O Sâ’at bize gelmez,” dediler. De ki: “Hayır, gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey, O’ndan gizli kalmaz. Ne bundan küçük, ne de bundan büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta bulunmasın.sebe 3.

“ Size ne zaman, “Bakın, Allah’ın vaadi gerçekleşecektir ve Son Saat asla kuşku kaldırmaz!” denilmişse, siz şu cevabı vermiştiniz: “Bilmiyoruz, ‘Son Saat’ nedir? Ne ki biz onun bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz ve biz (bu konuda) ikna olmuş değiliz.” Casiye 32

“Ve göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri Allah’a aittir. Ve o Son Saat’in gelip çatması ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa (bir an da) olup bitecektir. Çünkü, şüphe yok, Allah’ın her şeye gücü yeter. Nahl 77.

“ İnsanlar sana Son Saat hakkında soracaklar. De ki: “Onun bilgisi Allah katındadır; senin bütün bildiğin ise, Son Saat’in yakın olduğudur!” Ahzab 63

“Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,
“Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.
O alçaltıcıdır, yücelticidir.
Yerin sallanıp sarsılacağı,
Ve dağların paramparça edileceği zaman,
Artık o toz duman haline gelmiştir.
Vakıa 1-6

Buraya kadar verdiğimiz özet ayetlerden anlaşılan o ki; Saat. (dünyanın sonu) Geleneksel kültürde Kıyamet olarak anlaşılmaktadır.Ve öyle de ifade edildiği söz konusu olduğundan,ahret aleminin başlangıcı ile,dünya aleminin bitişi bir birine karıştırılmaktadır.

Saatin (dünyanın sonu) “Onlara ansızın, beklemedikleri bir anda gelecektir. Şuara 202. “O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun.Zümer 55

Beklenmeyen bir anda.Ansızın.Göz kırpması gibi, göz yumup açıncaya kadarlık bir sürede gerçekleşecek olan Saati; Yüce Allah vakıa suresinin girişine de vahyetmiştir.

“Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,
“Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.
O alçaltıcıdır, yücelticidir.
Yerin sallanıp sarsılacağı,
Ve dağların paramparça edileceği zaman,
Artık o toz duman haline gelmiştir.
Vakıa 1-6

– Yeniden diriliş(yaratılış)Kıyamet.
“Ve sura üflenecek: derken Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten çarpılmışçasına düşüp bayılacaktır. Sonra sura bir daha üflenecek: işte o zaman onlar yerlerinden doğrulup (gerçeği) görecekler.Zümer 68

Kıyamet denince biz ne anlamalıyız. Kıyamet aslında yeniden dirilişin vuku bulacağı bir zaman dilimidir.
Dünya’nın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem. Kıyamet(yeniden diriliş.) gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması anlamında bir terim olan Haşir ile ifade edilmektedir.
Sur’a yani boruya birinci üfleniş ile meydana gelen olayın Saat. İkinci üflenişten sonrası için de kıyamet(diriliş,ba’s, Haşir denilmektedir.

O halde zihinlerimize dünyanın sonu kıyamet şeklinde işlenmiş olan bu algının isabetsiz olduğu ve kıyamet yerine “Saat’in yerleştirilmesi gerekmektedir. Dünyanın sonu ile Ahir dünyanın başlangıcı bir birinden çok farklı olduğu konuya işaret eden ayetlerde çok açıktır.
Burada şunu açıklıkla ifade edebiliriz ki; Kıyametin alametleri diye bize gelen rivayetlerin hiç birisinin sahih olmadığıdır. Eğer kıyametin alametleri değil de gerçekleri diye bir başlık atacak olursak, bu başlığın altına Allahın kitabından yazacağımız ayetler kıyametin alametlerinden öte gerçekleridir. Vakıa suresi yedinci ayetten başlayarak anlatılan şeylerdir kıyametin gerçekleri.

“ Sizler de üç bölüme ayrılırsınız. Mutlular ne kadar da mutludurlar! Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar! Bir de ileri geçen öncü elitler vardır. Onlar yaklaştırılanlardır. Nimet cennetlerinde. Onların büyük bir kısmı önceki nesillerden, Küçük bir kısmı da sonraki nesillerdendir. Lüks mobilyalar üzerinde, Karşılıklı yaslanmışlardır. Onlara ölümsüz gençler servis yaparlar.  Kaynaktan doldurulmuş bardaklar, sürahiler ve kadehlerle. Vakıa 7-18. Ve devam eden ayetlerle.
“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. Diriliş Gününde Allah onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.2/174

“İşte sizler bu tür kişileri dünya hayatında savunuyorsunuz. Peki, diriliş gününde Allah’a karşı kim onları savunacak? Ya da kim onlara avukat olacak? 4/109
“Diriliş gününde kendi günahlarının tamamını, ayrıca saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir payı yüklenirler. Yükleri ne de kötüdür.16/25.
Ve şu dua ile bitirirken” 26:87 “Diriliş gününde beni utandırma.
Mümkün mertebe kendimizden bir şey katmadan konuyu ayetlerin ışığında belirgin hale getirmeye çalıştık. Vesselam.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir