GenelYazarlardanYazılar

Teslimiyet Bilincinin Hayattaki Karşılığı..

Şahitlik ederim ki, Allahtan başka ilah tanımıyorum. Onu hayatımın başköşesine yerleştiriyorum. Onun sözünün üzerine söz koymamaya and içiyorum.

O her şeyden yücedir. Hiç bir şey onun dengi değildir. O külli şey’in alimdir. Rahmandır, Rahimdir. Yaratılmış olan her şeyin ( zerreden kürreye) kadar sahibi maliki rabbidir.

Yine şahadet ederim ki, onaylarım kabullenirim, ikna oldum ki; Nebi ve resul olan Muhammed Allahın vahiyle muhatap ettiği, verilen vahyin elçiliğini yapması ile örnek bir kul olduğuna tüm benliğimle şahitlik eder onaylarım.

Bu onayımla birlikte, ben de kulluğumu elçisinin yaptığı gibi yapacağıma,  Allah’a söz verme bilinciyle, bu dinin bir neferi olmaya azmettim, diyen bir kişinin, fert ve toplumsal hayatının neleri kapsadığına bir kaç pratik örnekleme yapmamız gerekiyor.

Bu söz verişle yeni bir sahaya girdiğinin bilinciyle ” lâilahe illallah, dediği andan itibaren kulluk görevi başlamaktadır.

Eski hayat düzenini/ görüşünü siyasi kabullerini  terk edip yeni bir hayata adım atan kişi, henüz İslami toplum yok ise veya Mekke’yi ( toplum hayatını İslam hukuku düzenlemiyorsa) yaşıyorsa , örnek alacağı resulün hareket yaşam metodunu bilmek ona göre bireysel hayatını vahiyle tanzim etmek durumundadır.

Şahadetle birlikte Tevhidi kabullenen birey ve toplumda neler olur, neler olmaz?

  1. Doğru olacak, yalan söylemeyecek, söyleyeni kınayacak. Şu ikazı da yapacak, yalancını şahitliği kabul edilmez. Kimse ona güvenmez böyle ahlaki olmayan bir fiili Müslim işlememeli, aksi halde kendini toplumdan soyutlarsın.

2.Allah nasıl bir kişilik istiyorsa öyle olacaksın, tek yüzle yaşayacaksın, riya gösteriş yapmayacaksın; aksi halde yaşadığın toplumda kalitesiz kişi olursun, Allah’da bu tür kimlikleri reddediyor.

3.Yeni hayatın kuralları ilk adımda zor gelebilir de, insanların emin bir şahsiyeti beğenip seveceği gerçeğinden hareketle öfke, kin, intikam duygularını eski hayatında bıraktın, yeni hayatta bunların yeri yok.

4.İnsan için her bir tavsiyeye uyacaksın. Ölü kardeşinin etini yemekle eş değer olan gıybeti dedi kodu gibi düşük insan profiline yakışan fiilleri terk edeceksin,  insanlarla alay etmeyi kesinlikle terk edeceksin. Müslim / Mümin toplumunda ve bireyin şahsi hayatında bu gibi düşüklükler olmaz / olmamalıdır.

5.Çıtaýı biraz yükseltelim ki, mümin toplumun ve bireylerinin kalitesine şahitlik edebilelim.
Adı zalim olan kişi ve bundan türeyen fiillerin hiç birini sevme, yani zulme sapma, zülüm gerçekte çok kötü bir fiildir.

Adil ol. Bu şu anlamda anlaşılsın. Vahyin ilkelerini terk eden her kişi zalimdir. Adil olmak vahiyden sapmamaktır.

6.Yaratılmış her şey sevilmeye layıktır. Hayatı tabiatı emanetçi olarak gör, emanete ihanet etmemek için azami derecede titizlen.

7.Emanet nelerdir diye bir soru açıp altını dolduracak olursak.Elimizin altındaki her şey diyebiliriz. Kendimizden başlayabiliriz, ailemiz malımız mülkümüz, konumuz komşumuz akrabalarımız, yetimler miskinler ilk akla gelenlerdir.

8.Helallerde bile bir ölçü olduğunun bilinciyle hareket ederken, haramlardan azami titizlikle sakınmanın şart olduğu bilinci her an zihnimizde bulunmalı.

  1. Bilelim ki insan azabilir.Biz buna sürçebilir diyelim. İnsan, Allahın yasalarını baş göz üstünde tutmalı, olanca hassasiyeti ile. İnsan aklından çıkan ideolojilere doktrinlere meyletmemeli, bunun ne çok çirkin ve azim bir sapkınlık olduğu bilinci unutulmamalı. Aksine bu yollardan gidenlerden Allah razı değil.

10. Vahiy kitabı Kuranı elinden dilinden kalbinden düşürdüğünde bilesin ki, bu yoldan her an çıkabilirsin.
Sakın ha! Yoldan çıkmanın sonuçlarına katlanmak emin ol çok çok zor. Ebediyen cehennemlik olmak nasıl bir şey? Hiç ölmeden orada yaşamayı tercih etmeyelim.

Şahitlik ettiğimiz söze sadık kalmamız şartını unutmayalım ki; Allah bizden razı olsun. Öncelikle biz onun gönderdiği dinden razı/rıza olalım/ olduk. Rabbimiz ayaklarımızı Sıratı Müstakiminde sabit kılsın.

Vesselam.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir