GenelYazarlardanYazılar

Üç Kutsalımız Beş Şartımız

“İnsanlar ( sadece ) iman ettik diyerek sınanmadan ( hesap) vermeden bırakılacaklarını mı sandılar (sanıyorlar)” (ankebut ay.2).

Bu ayetle yazmış olduğum başlığa açıklık getirmeye çalışacağım.

“Ant olsun ki biz insanı yarattık , onun nefsinin  ne fısıldadığını da biliriz , çünkü biz ona şah damarından daha yakınız” (kaf sur.ay.16).

Evvela üç kutsalımızı ele alalım , “din, namus, mal “.

Din Allah düşüncesine dayalı toplumsal bir kuram. insanların doğa üstü güçlere kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara yada tanrıya inanma, tapınma biçimlerine katıldıkları gizemsel olgu ( diyanet işleri açıklaması). ben burada Allah düşüncesine dayalı toplumsal bir kurumdan yola çıkarak bizler bu din hususunu, yaşayışını toplumsal olarak inananlar olarak ne kadar yerine getiriyoruz ? bu hususta kendimizi bir sorgulayalım. bizler emaneti Allah yolunda ki ehillere verdik mi ? bizler hak ve hakikatin ehli olduk mu ki , ehilleri bulalım. Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler zalimlerdir  maide 45 te derken, bizi yönetenlerin bize hükmedenlerin zalim olduklarını anlayabildik mi . elimizden ne geliri mazeret saysak peki aklımızla, idrağimizle kişisel olarak ne kadar ehli olup hak hukuka uygun yaşıyoruz. mesela yüzde kaç ? hemen kaçamak kaçamak cevaplar aranır, ama efendim gibi , zaten içinde bulunduğumuz yaşam Allah cc ‘ ın bizim için uygun gördüğü İslamdan ne kadar uzak olduğumuz aşikar olarak ortada. birçok şeyi kenara koymuşuz. namus toplum içinde onur ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlılık doğruluk dürüstlük erdemlilik ahlaklılık .namus hususunda Allah cc inanan İslam toplumuna uyulması gerekli kurallar koymuş. buna iki ayetle açıklık getirebiliriz.

“Ey Muhammed, mümin erkeklere söyle gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar (kapatsınlar) . bu onların arınmasını daha iyi sağlar . Allah şüphesiz yaptıklarınızdan haberdardır ( nur sur.ay.30). devamla mümin kadınlara da söyle gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar, süslerini (yani görünmemesi gereken yerlerini ) açığa vurmasınlar  ( açmasınlar,  kendiliğinden görünen yüzleri ayakları hariç) , başörtülerini yakalarının üzerine kapatsınlar” ( nur.sur.ay.31).

Namus için bu iki ayetten daha açık ne açıklama olabilir ki ! biz inanan İslam toplumu bu iki ayete erkeklerimiz kadınlarımız ne kadar uyuyoruz.oda aleni aleni ortada. bakalım Allah cc bu duruma ne buyuruyor; çirkin utanmazlıkların ( fuhuşun) iman edenlerin içinde yaygınlaşmasından hoşlananlara ( hem) dünyada (hem) ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz (nur sur.ay.19). peki bugün kü İslam toplumunun yaşayışındaki durumlara ne diyeceğiz. her halde iyi diyecek halimiz yok, eee bu hususta da sınıfta kaldık.din ve namus son bahar yapraklarının savrulduğu gibi orta yerlerde savrulup savrulup duruyor. o zaman Allah cc buyuruyor ki ; her kim (kimler) Allah’ın zikrinden (kitabından) körlük eder, görmemezlikten gelirse (gelirseniz) biz ona (onlara) şeytanı musallat ederiz. artık o şeytan ona (onlara) arkadaştır (zuhruf sur.ay.36 ) devamla kesinlikle o şeytanlar ( şeytanlaşmışlar) onları doğru yoldan çıkarırlar onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar (zuhruf sur.ay.37). şimdi anlayabiliyormuyuz din ve namusu Allah cc ‘ın istediği doğrultuda yaşamıyorsak, yaşamaya çok çok uzaktaysak din ve namusa verdiğimiz değer nerede , ben göremiyorum, sizler görebiliyormusunuz. o zaman şu ayete kulak verelim. kuran ile apaçık bir davet gelmiştir. buna rağmen sırtını dönüp duymazdan görmezden gelen ( gelenlerden) daha zalim kim vardır . ayetlerimizden yüz çevirip başkalarını da ondan ( kuran’dan) uzaklaştırmaya çalışanları şiddetli bir azapla cezalandıracağız (enam sur.157 ‘nin sonu). şimdiki durumda yaşadığımız din ve namus hususunda pek te başarılı değiliz. başımıza geleceklerden pek de bir ibret almıyoruz ammaaa iş mala gelince mal nedir? o bir kimsenin kimselerin yada tüzel kişiliğin sahibi bulunduğu taşınır yada taşınmaz varlıkların tümünün genel adı. büyük küçük baş hayvanlar da dahil. evet iş mala gelince evvelâ şu ayete dikkat çekmek istiyorum. bakalım kitabımız kur’an niye inmiş. bu kur’an dir olanları uyarıp (duyurup) korkutmak ve küfre sapanların (kur’an’a uymayanların) üzerine sözün hak olması için indirilmiştir (Yasin sur.ay.70). bunu anladık mı , o zaman ;

“Ey iman edenler ne mallarınız ne çocuklarınız sizi Allah’ın buyruklarından tutkuya kapılarak alıkoymasın.kim (kimler) böyle yapar ( yaşarsa) artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir” (munafıkun sur.ay.9).       “O gün o hesap günü ne mal fayda verir ne de evlatlar . ancak Allah’a kalbi selim ( temiz imanlı) kalple gelenler fayda görür ( fayda bulur)” (şura sur.ay.88-89).

Ne yazık ki biz  Müslümanım diyenler dinin  namusun gereklerini yerine getirip ona göre yaşamayı bir kenara bırakıp mal için mal biriktirmek için malla üstünlük taslamak malla güç kullanmak Allah cc’ın emrettiği yaşam düsturlarına göz yumup kulak tıkarken mal için akla hayale gelmeyen her çürümü işleyip adam kardeş katili olacak kadar melanetleri hiç çekinmeden Allah ‘tan korkmadan yapılabiliyor.hani allah deniliyor , hani kitap deniliyor.ama yine de mal için her gün sık sık cinayet haberleri duyabiliyoruz. Allah’a olan isyanlarda sesimiz çıkmaz kılımız kıpırdamazken dünya malı için çekinmeden neler neler yapılıyor. ne ocaklar sönüyor, ne kalpler kırılıyor,ne haklar yeniliyor. ben daha çok uzatıp iç karartmak istemiyorum, Allah cc hidayet nasip etsin inşallah. şimdi gelelim asırlardır kulaklarımıza fısıldadıkları İslam’ın beş şartına ;

1) kelime-i şehadet ,2) namaz kılmak, 3) oruç tutmak,4) zekât vermek, 5) hacca gitmek

Müslüman bir anadan babadan doğduğumuzdan zaten kelime-i şehadet İslam üzeri doğuyoruz, otomatik olarak bunu aştık ta yukarıda ki üç kutsaldan bahsederken az çok değindik. birçok şeyleri yapmayan Müslümanlar bu geriye kalan dört şartı ne kadarımız ne kadar yerine getirebiliyor . bakalım namazı ne kadarımız dosdoğru olup kılıyor.oruç ha keza. Müslüman zengin olup zekat verebilme diye bir çalışması bir derdi yok ki, zekat vereceklik olsun.zekat verebilecekler de kılı kırka yarıp ne kadar az verebilmenin derdinde. zengin sayılan zekat verecek müslümanlar da hacını türlü bahanelerle erteleyip ihtiyarlık zamanına bırakıyor. ya gider, ya gitmezse. efendim buyrun manzaraya, buyrun neticeye. böyle bir hayatta böyle bir yaşamda hiçbir ciddiyet samimiyet hakka hukuka dine imana bağlılık var mı ! hadi sayalım ki kör topal bu beş şartı yerine getirdik, aziz islam bu kısacık beş şarttan ibaretmidir. bunun tabiatı, hayvanatı, insaniyet mahlukatla konuyla komşu akraba ile sosyal teknoloji yapısıyla,işçisiyle doktoru, mühendisi ile toplumla aklımıza ne gelirse bütün bunlar Allah’ın emrettiği şekilde mi yoksa boynumuzun ipini şucuların bucuların eline verip akıllarına bağlayıp ne kadar himmet o kadar cennet mi bekliyoruz.kimlere bağlanıyoruz, riayet ediyoruz. şu mübarek ayete bir kulak verip aklımızı başımıza alalım. Allah doğruyu yanlışı haramı helali yasal olanı ve olmayanı belirleyendir. onun koymuş olduğu kural ve kaideler karşısında herhangi bir varlığın bunlara riayet etmekten başka bir seçeneği yoktur (ahzab sur.ay.36).          ey insanlar ( Müslümanlar) Allah tarafından geri çevirilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce rabbinizin davetine uyun.çünkü o zaman sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz de inkar edemezsiniz (şura sur.ay.47).      kim allah ‘a ve resulune itaat ederse ve Allah’tan korkup ondan sakınırsa işte kurtuluşa mutluluğa erenler bunlardır (nur sur ay.52). bu güne kadar bizlerin bir çoğu Allah’ın kitabının ne dediğinden habersiz islamı parçalara bölüp ayrılıklara sapanların peşinden gidildi , onların akıllarına bakıldı, kendi aklımıza fikrimize prangalar vurduk, parçalandık, ayrılıklara düşüp birbirimize düşman olduk. dinden çıkmışlıkla suçlar olduk. ne olur duyan duymayana haber versin. aklımızı başımıza alıp kitabımız kur’an’a dönelim, dönekleri bırakalım artık, yoksa günden güne mahvoluyoruz. biz kuran yoluna girelim , yaşayalım o zaman Allah’ın yardımı umma hakkımız olur umuduyla.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Kapalı