GenelYazarlardanYazılar

Kur’an’da Aldanmak/Aldatmak

Kur’an’da aldanmak/aldatmak ile ilgili ayetlere baktığımızda en çok öne çıkan husus dünya hayatının aldatmasıdır. Buradaki dünya hayatından kastedilenin, insanın dünyadaki yaşamı değil, insanın vahyi ölçü edinmeden yaşamadır. Yani adalet, ilke, ahlak, erdem ve insanlık dışı bir yaşama biçimidir. Aldanmak/aldatmak ile ilgili diğer huşular ise şunlardır:

Münafıkların aldatması, uydurulan dinin aldatması, inkar edenlerin dünya hayatındaki şaşaalı yaşamları, insan ve cin şeytanlarının birbirini aldatması, yeminlerin aldatma aracı olarak kullanılması, Allah (din kullanarak) ile aldatmak, zalimlerin birbirini aldatması ve kuruntuların aldatmasıdır.

Bu konudaki ayetler şöyledir:

Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatırlar da farkında değildirler. (Bakara/9)

Bu, onların: “Ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak.” demelerindendir. Uydurdukları şeyler dinleri konusunda onları aldatmıştır. (Al-i İmran/24)

İnkâr edenlerin diyar diyar gezip dolaşmaları seni aldatmasın. (Al-i İmran/196)

Gerçek şu ki münafıklar Allah’ı aldatmaya kalkışırlar. Halbuki O, onları aldatır. Salâta kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı çok az hatırlarlar. (Nisa/142)

Dinlerini oyun ve eğlence haline getiren, dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırak. Vahiyle hatırlat ki hiçbir kimse kazandığıyla helaka düşmesin. Onların Allah’tan başka ne bir velisi ne de şefaatçisi vardır. Her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları nedeniyle helaka uğrayanlardır. İnkârlarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır.  (En’am/70)

Böylece her nebîye, insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerini aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları ve iftiralarını bırak. (En’am/112)

“Ey cin ve insan topluluğu! Size içinizden ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran resuller gelmedi mi?” Onlar: “Kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz.” derler. Dünya hayatı onları aldatmış ve kâfir olduklarına şahitlik etmişlerdir. (En’am/130)

Onlar ki dinlerini alay ve eğlence edinmişlerdir ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştır. Onların bugünle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi tanımadıkları gibi bugün biz de onları unuturuz. (A’raf/51)

O vakit münafıklar ve zihinlerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: “Bunları dinleri aldattı.” Oysa kim Allah’a tevekkül ederse Allah izzet sahibidir, hükmünde tam isabet edendir. (Enfal/49)

Seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen O’dur. (Enfal/62)

İpliğini sağlamca eğirdikten sonra çözen kadın gibi olmayın. Bir topluluğun diğer bir topluluktan güçlü olmasından yararlanarak yeminlerinizi aranızda aldatma aracı olarak kullanmayın. Allah sizi bununla imtihan eder. Ayrılığa düştüğünüz konuları kıyamet günü size açıklar. (Nahl/92)

Yeminlerinizi aranızda (birbirinizi) aldatma aracı kılmayın. Sonra sapasağlam basan ayak kayar ve Allah’ın yolundan alıkoyduğunuz için kötü sonucu tadarsınız. Size çok büyük bir azap da vardır. (Nahl/94)

Ey insanlar! Rabbinize karşı takvalı olun ve öyle bir günün azabından korkun ki o gün ne baba çocuğu için ne de çocuk babası için bir şey ödeyebilir. Allah’ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. (Lokman/33)

Hani münafıklar ve zihinlerinde hastalık bulunanlar: “Allah ve resulü bize aldatmaktan başka bir şey vadetmemiş!” diyorlardı. (ahzab/12)

Ey insanlar! Allah’ın vaadi haktır, öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. (Fatır/5)

De ki: “Allah’ın peşi sıra kulluk ettiğiniz ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yerden neyi yaratmışlar ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan dolayı açık bir belgeye mi dayanmaktadırlar? Hayır! Zalimler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar. (Fatır/40)

Bunun sebebi, Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. O gün ne oradan çıkarılırlar, ne de hoşnutluk dilekleri kabul edilir. (Casiye/35)

Münafıklar, onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye (:yanılgıya) düşürdünüz ve öylece beklediniz. Şüpheye düştünüz ve Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. Aldatıcı da sizi Allah ile aldattı.” (Hadid/14)

Ey insan! Kerîm (:cömert) olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? (İnfitar/6)

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir