GenelOkuyucu Yazıları

Rabbime Hicret Ediyorum

Dr.Cahit Karaalp/Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hz. İbrahim’in söylediği: “Ben rabbime hicret ediyorum. Üstün olan o’dur, her işi yerli yerinde yapan o’dur…” (Ankebüt, 26) ayeti etrafında…

Ey dünyaya ölmeyecek gibi bağlanan, dünyayı ebedi yurtmuş gibi algılayan, kazandıkları ile oyalanan, kaybettiklerine hayıflanmayan, mala, makama, şana, şöhrete doymayan! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey evinin bir köşesine kurulmuş cenneti hayal eden, evindeki eşinin hukukunu çiğneyip huri düşüne giren, dünyalık yarışı en önde sürdüren, tüm imkânlarını bunun için tüketen, takva fakiri, şakva(bedbahtlık) zengini zavallı insan! Senden ve hayallerinden rabbime hicret ediyorum…

Ey her gün bir kardeşinin kuyusunu kazan, kazdığı kuyularda biriken altınları toplayıp servet sahibi olan, servet köleliğini efendilik sanan, kasaya yığılmış paraların yığınağı olan! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey zulmedip duran, su gibi kan akıtan, yönetim ihtirasını durduramayan, mazlumların hayatları ile oynayan! Ve ey kendine yapılan zulmü tepki ile karşılayıp başkalarına yapılan zulme alkış tutan, korkularının esiri olan, Allah’tan değil de Allah’ın yarattıklarından korkan! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey edebiyat parçalayan, konuştuğunda mangalda kül bırakmayan, eylemi söylemine ters düşen, herkesin amelini eşip kendi amelini süsleyen, sohbetlerinde devlet yıkıp devlet kuran ama kendi ev devletini oluşturamayan! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey Kur’an okuyup duran, ölülerin amel defterine sevap doldurmaya çalışan, her birkaç günde bir hatim bitiren, Kur’an’ı hayatına indirmeyen, sesinde Kur’an’ı güzelleştirip gerçek hayatta okuduğu savunduğu kitaba ters düşen, beslendiği kaynakla yeşermeyen! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey Kur’an’ı hıfzeden ama kuranın ne dediğini bilmeyen, Kur’an’ı hıfzetmeye ayırdığı zamanı onu anlamaya vermeyen, zihninde tutmaya çalıştığı Kur’an’ı hayatında tutmaya çalışmayan, Kur’an’a hafız olup ona muhafızlık yapmayan, ezberden okuduğu Kur’an’ın sesi olmayı görev bilmeyen! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey peygambere uymakla görevli olan, peygamberi hayatında donduran, peygambere ümmet olduğunu söyleyip sünnette yanaşmayan, işine gelmeyen sünneti, nebi haberini reddeden, peygamberin izinden gidenleri ezen! Senden rabbime hicret ediyorum…

Ey din üzerinden geçinen, sattığı dinle öğünen, yalanları yanlışları doğrularda öğüten, hakikati eğrilten, hurafeleri dirilten, atalar dinine sadakat gösterip Allah’ın dinine ihanet eden, dini menfaatlerine alet eden! Senden Allaha hicret ediyorum…

Ey din üzerinde birleşenler, cemaatleşip organizeleşenler, cemaatte rahmet vardır deyip ümmete zahmet verenler, kendilerini tek cemaat görenler, tek yetkin ve etkin cemaat, grup, hizip ve örgüt olamaya yeltenenler, din hizmetlerinde batıdan ve batıldan himmet bekleyenler, kendilerinden olmayanı kardeş bilmeyenler, sağduyuya davet edip fitneye sebebiyet verenler, batıla gösterdiği hoşgörüyü Müslüman kardeşlerine göstermeyenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey batılı, şirki din diye belletenler, hakikatleri anlatanları bozguncu diye lanse edenler, eleştirilmeye tahammül edemeyenler, rabbin “le yüsel” vasfını kendilerine yükleyenler, kayıtsız şartsız teslimiyet bekleyenler, müridlerini sırattan geçirip cennete iletenler(!) Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey eğitimi terbiyeyi üzerlerine vazife alanlar, ahlak yoksunu iman yoksulu olanlar, çocukların fıtratlarını bozanlar, para için yanlış yerde duranlar, dini eğitimi öcü diye tanıtanlar, kalemle öğreten rabbi okullardan dışlayanlar, taştan putların önünde selam duranlar, zihni çalıştırıp kalbi durağanlaştıranlar, modernleşme adına maddileşenler ve maddeye endekslenip maneviyat buhranıyla gezenler, ahlak ve inancı okullardan alanlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey Cami mihraplarını dolduranlar, hutbe ve vaazları ile milleti uyutanlar, namaz memuru gibi davrananlar, camiye bekçi gibi duranlar, mahallenin kalbi olması gereken camiyi ezan için açanlar, para için imam olanlar, peygamber kürsüsünü işgal edip, ticaret peşinde koşanlar, ne yardan ne serden geçemeyenler, devlet memuru olduğunu söyleyip Allahın memuru olduklarını gizleyenler, evinde barınamayınca cami memurları ile uğraşanlar, Allah için yapılan hizmeti kıskananlar Allah yolundaki hizmete taş koyanlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey Ebu Cehillere sövüp peşlerinde koşanlar, Firavunlardan şikayetçi olup sofralarına kurulanlar, makam kapmak için yamulanlar, makam sahiplerinin huzurunda yalakalık yapanlar, tükürdüklerini yalayanlar, sözlerini beş paraya satanlar, şeytana uymayı rabbe kulluk sananlar, kişiliksizliği beceriden sayanlar, cahilleri âlim diye tanıtanlar, şan şöhret için yalanı mubah görenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey betorname evlerde beton gibi duranlar, evi otele döndürenler, yemekten yemeğe ev ahalisi ile sohbet edenler, maça ayırdığı zamanı çocuğuna ayırmayanlar, ailesini ihmal edip kahveyi ihmal etmeyenler, internetlerde gezinmeyi marifet sayanlar, mağaza mağaza gezmeyi rahatlamak sayanlar, çarşı ve pazarlarda karı kız avına çıkanlar, evinin hakkını dışarıya yedirenler, işine verdiği önemi eşine evine vermeyenler, arabasına gösterdiği özeni insan ilişkisinde göstermeyenler, gösterişe önem verenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey akrabalara akrep gibi duranlar, sıla-i rahimi mezarlığa gömenler, eşini görünce ana babasını silenler, evlenince davasını bitirenler, akrabalardan uzaklaşmayı selamet sayanlar, arkadaş ilişkilerinde menfaate bakanlar, komşuluk hukukunu tanımayanlar, toplum içinde yabancı gibi duranlar, halkın içinde hakkı unutanlar, hayat ölçülerini moderniteye uyduranlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey Torpille iş yapanlar, işi ehlinden alıp ehil olmayana satanlar, ihalelere fesad karıştıranlar, devlet malını yandaşlarına sunanlar, kendilerinden olana iş ayarlayanlar, hakka geçmeyi hak olarak görenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey insan sağlığını her şeye önceleyeceğinin sözünü verenler, döner sermaye için hastaları ayakta muayene edenler, insan sağlığı üzerinden zenginleşenler, insan sağlığını para sağlığına alet edenler, insan sağlığını hiçe sayanlar, hastalıklar yayıp ilaçlar üretenler, devleti soymayı uyanıklık görenler, şafi olan rabbi hastalarına hiç hatırlatmayanlar, insan sağlığı üzerinden ticaret yapanlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey İş yerlerine rızık Allaha aittir yazısını yazanlar, rızkı Allahta değilde müşteride arayanlar, müşteriyi aldatarak kazançlı olduklarını var sayanlar, mülkün Allaha ait olduğunu söyleyip Allah’ı iş yerine karıştırmayanlar, ticarette yalanı, yemini mubah bilenler, cesareti değil de ihaneti ticaretin onda dokuzundan sayanlar, işçisinin hukukuna riayette bulunmayanlar, her türlü kazancı mubah addedenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey ilmi masalarının üstünde tutanlar, ilmi kitaplara sığdırıp âlimlik taslayanlar, halkın içinde olmayı başaramayanlar, fakülte odalarında bilgisayar ekranlarında ilim yapanlar, bilgi verip bilinçten mahrum bırakanlar, yapmayıp yıkanlar, bilgileri ile halka üstünlük taslayanlar, ehli kitap âlimlerinin yolunda seyredenler! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey mallarında fakirin hakkının olduğunu unutanlar, fakirleri horlayanlar, fakir mahallelerine uğramayanlar, zekâttan kaçıranlar, Allah’ın verdiği malı fakirden sakınanlar, kazandıklarını saçıp savurmayı cömertlikten sayanlar, israftan kaçınmayanlar, malda Karunlaşanlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey her gün aynanın karşısına geçip kendilerine bakanlar, hayattaki eylemlerine ayna bulamayanlar, süslenip püslenip insan içine çıkanlar ama insanları adamdan saymayanlar, örf ve adetlere özgürlük narası atanlar, toplumu topa tutanlar, kabına sığmayanlar, hayat tarzı taklid olanlar, hevalarını ilahlaştıranlar! Sizlerden rabbime hicret ediyorum…

Ey benciller, bencilliği rabbe karşı dikenler, rabbin karşısında değil de dünyalıkların karşısında eğilenler! Sizlerden, hepinizden rabbime hicret ediyorum… Sizleri, hepinizi hicr ediyorum, protesto ediyorum… Rabbimden kaçanlardan kaçıyorum… Sizlerden ve şeytan tuzağı amellerinizden rabbime sığınıyorum…

Hicretin en güzeli rabbe doğru olandır…

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir