GenelOkuyucu Yazıları

Demokrasi İslam mıdır ?

Hamdi Özkan/Konya

Demokrasinin kökeni demos ( halk ) kratos ( egemenlik ) kelimelerine dayalıdır. Yani demokrasi halkın egemenliği anlamına gelir.

Günümüzde olduğu üzere halk bir takım insanları seçer ve o ülkede yönetimin başına getirir. O ülkede yönetimi yani yargı yasama hukuk siyasi iktisadi bütün yapılar seçilmiş yöneticilerin insiyatifinde olur. Onları seçen halk artık devre dışı bırakılmış , seçilen liderler kendi fikir, düşünce ve bir takım batıl ideolojiler doğrultusunda onları yönetmişlerdir. Bu süre zarfında yöneticiler ve yönetilenler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde maalesef bu aşamada her ikiside Allah’ın vahyine ( kur’an’a ) baş vurmazlar.

Demokrasilerde aslen,yukarıda bahsettiğim üzere halkın egemenliği yoktur. Tam bir düzmece ve halkın gazını alma adına uydurulmuş koskoca bir yalandır. Yöneticiler ülkeyi yönetme aşamasında yargı,yasama,yürütme evrelerinde kanun ve yasaları,demokrasi ve dünyadaki genel konjonktür çerçevesinde yaparlar.

Geçmiş dönemde müşriklerin helvadan put yapıp karınları acıktıkları zaman yedikleri gibi bu yöneticilerde bu kanunlar kendi aleyhlerine döndüğü zaman hemen o kanunları iptal eder ve lehleri üzerine yeni konunlar yaparlar. Yöneticiler bu 3-5 yıllık idari süreleri zarfında Allah’a hiç bir konuda danışmadıkları gibi vahye aykırı kanun ve yasalar yaparlar.

Gelelim İslam’a, yani tevhide. İslam’da hiç bir dönemde egemenlik yani hakimiyet yani güç otorite ne yönetilenlerin nede yöneticilerin elinde olmamıştır. Aksine vahye baktığımızda Rabbimiz resulleri gönderdikleri toplumlara ( özellikle hud ve araf surelerinde daha fazla geçer ) şu benzeri ifadeleri kullanıyor. “Andolsun Biz Nuh’u kavmine ( toplumuna ) gönderdik. Dedi ki : Ey kavmim ! Yalnızca Allaha kulluk edin, sizin ondan başka İlahınız ( hüküm ve hakimeyet sahibi, kanun ve yasa belirleyiciniz ) yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım”. 7/59 Alemlerin Rabbi olan Allah a.c vahyinde bahsettiği üzeri hakimiyetin, güç ve otoritenin, hüküm koymanın ve egemenliğin kayıtsız şartsısz kendisine ait olduğunu bizlere bildiriyor.

Bu bağlamda baktığımızda İslam ve demokrasi bir biri ile taban tabana zıttır. Allah’a kullukta yücelik, kula kullukta ise esaret ve küçülme vardır. Bilmemiz gerekir ki Allah’a kulluk yalnız O’na ibadet etmekle değil hem ibadet hemde emir ve yasaklarına itaat etmekle gerekir. Şimdi sorarım size ; DEMOKRASİ İSLAMMIDIR ?

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir