Ardından YazılanlarErcümend ÖzkanGenel

DURUŞU OLAN BİR DÜŞÜNÜR ERCÜMENT ÖZKAN

Ferhat Özbadem

Bazı insanlar duruşu ile etkiler. Öyle bir duruştur ki bu duruş; içten pazarlıksız, samimi, enaniyetten uzak, idealist, geniş ufuklu, bedel ödemeyi göze alan, kıvırmayan ve tavizsiz bir duruş… Bu duruş insanı etkiliyor. Öyle bir etki ki; bütün iyi adamlar gibi atına binip cennete yol aldıktan sonra dahi etkisini devam ettiriyor.

Cennet yüzlü adamlar vardır. Dertli adamlardır. Hüzün her hali ile sevince çalar bu adamların yüreklerinde. Yüreklerindeki umutlar yüzlerine yansır. Dur durak bilmeden ideale doğru yol alan, doğrularının mücadelesini veren adamlar. Hiçbir zaman gölge olmayan adamlar. Tek başına bir ümmet olarak bütün çilelere göğüs geren, ebuzer olup sürgünlere düçar kalan çağın yıldızları olan adamlar. İşte bu adamlardan biri de Ercüment Özkan’dır. Duruşu ile hayranlık uyandıran adam.

İlk defa bir sohbet esnasında duymuştum adını. 17 sene evveldi. Hararetli bir tartışma içinde birkaç arkadaş çay ile birlikte demlenirken arkadaşın biri fikrini kuvvetlendirmek için “Ercüment Özkan abi bu konuda şöyle diyor…” cümlesinde ilk defa duyduğum bu isim ve bu ismin fikirleri ile tanışmış oldum. Sonraları adını sık sık duyar oldum. İktibas diye bir dergi var dediler, Ercüment abinin fikirlerini taşıyan bir dergi. Sonralarda ise kitapları ile tanıştım.

Fikirlerini tartışıyorduk sabahlara kadar. Anlamaya çalışıyorduk. Hakkında söylenenler ile ilgili yorum yapıyorduk. Birgün bir muhabbet esnasında vefat ettiğini duymuştum, vefatından iki ay sonra idi sanırım. Yaşarken kendisi ile tanışmadığıma üzüldüğüm birkaç insandan biridir Ercüment Özkan. Ondaki dinamizmi, fikirlerindeki orijinalliği, guraba bir düşünce adamını dünya gözü ile görmediğimden üzülüyorum.

Birkaç sene diyebileceğimiz bir süre Ercüment Özkan benim ve çevremdeki arkadaşların gündeminden düşmüştü. Sanırım sene 2005 idi. Bütün kitaplarını temin edip sabahlara kadar üzerinde etütler yaptığım günler.

En çok eleştiri aldığı tasavvuf konusu dışında kalan görüşleri ile Anadolu coğrafyasındaki bütün İslami kesimleri {seveni ile sevmeyeni ile} bir şekilde etkileyen bir düşünürdür Ercüment Özkan. Fikirleri ile birlikte ortaya koyduğu usul ve yöntemler ile de özgün bir şahsiyettir. Özellik ile tenkit/eleştiri ile ilgili ortaya koyduğu görüş ve yöntemler sorgulayan müslümanların artmasına vesile olmuştur. Bu yönü ile Said Çekmegil ortak özelliklere sahip bir kişiliktir.

Anadolu müslümanlarının düşünce dünyasına en büyük katkı olarak iki hakikati özellikle belirtmemiz Ercüment Özkan’ın anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Eleştiri kültürünü sistematize bir şekilde teorik ve pratik olarak ortaya koyması ve Kur’an’a dönüşün gerekliliklerini çok yönlü olarak her fırsatta ortaya koyması olarak sayabiliriz. Eleştiri kültürü ile ilgili ortaya koyduğu görüşlere baktığımızda fiileri eleştiren faillere yol gösteren bir yöntem ortaya koyması ve kavramları sorgulama sureti ile sorunların kökenine inmek yolu ile bir çıkış yolu ortaya koymuştur. Kur’an’ın anlaşılması konusunda ise o dönemde savunduğu fikirler bugün farklı formatlarda artık toplumun gündemine girmiş durumda. Bu görüşleri ile Anadolu müslümanlarının düşünce dünyalarının şekillenmesine katkıları büyük olmuştur Ercüment Özkan’ın.

1981 yılında arkadaşları ile birlikte İktibas dergisini çıkarmaya başladı. Şu an yayınlanmaya devam eden iktibas dergisi Türkiye’de yayınlanan en uzun soluklu İslamcı dergiler arasında ilk üçe girer sanırım. İktibas dergisi ile birlikte sohbetlerde ve konferanslarda konuşulan konular topluma anlatılmaya başlandı. İlk sayılarında görebildiğimiz kadarı ile sadece alıntı yazılar yayınlanırken daha sonraki süreçlerde Ercüment Özkan farklı isimler ve başlık altında fikirlerini işlemeye başlamıştır. Selam ile, okuyucu sorularına cevaplar, yorum, kavramlar başlığı altındaki yazıları kendisi kaleme almıştır. Dergideki yazıların hemen hepsi kitaplaştırıldı. Anlam yayınlarından çıkan kitapları şunlardır; dünden yarına Türkiye, dünden yarına dünya, tasavvuf ve islam, İslami hareket üzerine söyleşi, Ercüment Özkan yazıları, inanmak ve yaşamak 1-2-3, Selam ile 1-2.

Ercüment Özkan’ın bütün yazıları ve kitapları ses getirmiş ve geniş kitleler üzerinde etkili olmuştur. Kitapları içinde en fazla gündem olan kitapları tasavvuf ve islam ve inanmak ve yaşamak kitapları olduğu kanaatindeyim. Özellik ile tasavvuf ile ilgili görüşlerinin belli bir çizginin görüşleri olduğunu söyleyebilirim. Kur’an’ın sadece okunması gereken bir kitap olmadığını bir hayat nizamnamesi olduğunu anlattığı yazıları okuyucuları üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.

Kendisi hayatta iken konferanslarına ve sohbetlerine katılmak nasib olmadı. Fakat sonralarda gerek internet üzerinden yayınlanan konferansları ve tartışma programlarından epey istifade ettim. Kendisi ile tanışan arkadaşlardan fikirleri ve duruşu ile ilgili dinlediğim anıları gerçekten etkileyici idi. Yurt içinde verdiği konferanslar ile birlikte Avrupa’da verdiği konferans kayıtları da internette mevcut.

Ercüment Özkan hayatı İslami mücadele anlamında dolu dolu yaşayan bir şahsiyettir. Bir dönem Hizbut Tahrir Türkiye temsilciliği yapmasından tutun arkadaşları ile beraber İslami bir parti kurma çabasına kadar hemen her alanda çalışmalar yapmış bir düşünce ve aksiyon adamıdır. Şahsından ziyade fikirlerini ve çalışmalarını ön planda tutan bir anlayış ile hareket etmiştir. Fikirleri konusunda ise sürekli Kur’an’a vurgu yapmış, sürekli Kur’an’ı ön planda tutmaya çalışmıştır. Bugün fikirleri ile ve ümmete miras bıraktığı iktibas dergisi ile hala ümmete hizmet etmeye devam eden bir dava adamıdır Ercüment Özkan.

Bir insanı sevmek, bir insanı anlamaya çalışmak, bir insana vefa göstermek o insanın bütün fikirlerini kabul etmeyi gerektirmez. Gerçek sevgi, kardeşini eksik ve hataları ile sevebilmektir. Eleştiri süzgecinden geçirilmeden, delillere bakılıp tahkik edilmeden, insanlara ait herhangi bir fikri kabul etmek mümkün değildir. Eleştirilmeyecek olan Kelamullah olan ayetler ve mütevatir sahih hadislerdir. Ayet ve sahih hadisler ile ilgili yapılan yorumları {insan düşüncelerini} eleştirmek başkadır hadisleri eleştirmek başkadır. Müslümanlar naslara oldukları şekli ile iman ederler fakat naslar ile ilgili yorumlamaları eleştirebilirler.

Cennet bahçelerinde, üzerine gül ve misk kokusu sinmiş bir şekilde tebessüm ederken, Ercüment Özkan ile buluşmak duası ile…

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir