Genel

Hicret

Ramazan Yazçiçek'e ait "Bilgiden bilince" kitabından özetlenmiştir

Her Son, Yeni Bir Başlangıcı Müjdeler…

Amaç için hedefe yönelmek niyet ile başlar. Niyet, umutsuzluğa inat toprağa
düşen ilk tohumdur. Her son, yeni bir başlangıcı müjdeler. ‘Hicret’ bunu temsil eden
ders yüklü bir ibadettir.

Hicret, birçok amele öncelik arz eden eylemdir.

Hicrette hayat vardır.

Hkaramsarlığa teslim olmamak; diri kalmak, ruhları diri tutmak için gerçekleştirilen bir ibadet; bir nimettir!

Karanlığı delerek aydınlığa yürümektir hicret.
İnsanın dünyaya gelişi bir hicret olduğu gibi, bu fâni dünyadan ebedî âleme
intikali de özünde bir hicrettir. Yine insanın, yaratılış maddesi olan topraktan gelişi ilk
hicreti olduğu gibi, ölüm vesilesiyle toprağa dönmesi de bir başka hicretidir. Varlık
âleminde her şey, her ân, bir şeyden bir başka şeye; bir hâlden bir başka hâle hicret
etmektedir.

Düşüncede, inançta hicret, fiili hicrete niyet hükmündedir. Kezâ hicret, içe dönük
yolculukla başlar. Bu yolculuk, haramlardan helâle, günahlardan sevaba, ataletten
kıyama yürüme amaçlı olmalıdır. Gerçek hicretler, inançların, düşüncelerin yanlıştan
doğruya yönelik değişmesiyle gerçekleşir.
Hicret, dâvete, dâvâya dar gelen mekânlardan, Allah’ın geniş arzına yöneliştir.
Muhâcir, önce terk edendir! Terk edilen mekân değil aslında, mekânı kalınmaz kılan
anlamsızlaşmadır. Muhâcirin yönü her ân anlama, değere dönüktür.

Her Peygamber, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz.”1 dediğinde, şirkten ve müşriklerden ayrışmayı öncelikle hicrette görmüş, insanlık için rehberliği bu noktadan başlatmışlardı. Burada ayrışmanın önce itikadî, ardından fizikî alanda gerçekleştiği dikkate şayandır.

Muhâcir, daraltılan dünyayı genişletme; salt dünyaya bağlı bir algıyı uhrevî
olanla anlamlandırma iradesini ortaya koyandır. Bu iradenin ortaya konulması, toprak ve ırk kutsayıcılığının reddedilmesiyle başlar, değerleri asıl merkezine yerleştirme ile
sürdürülür. İşte bu yolculuğun adı Hicret’tir.
Yeniden diriliş için ölüm nasıl ki kaçınılmaz bir gerçek ise; öyle bir zaman gelir
ki; fikrî ve zihnî diriliş için, köprüleri yakıp geriden umudu kesmek yani hicret etmek
de kaçınılmaz olur. Bebeğin dünyaya gelme müjdesi, anaların doğum sancısından
sonradır! Dâvâ için dâveti müjdeleyen her sancı, hicret ile çekmeye değer hicrân
sancısıdır.

Hicrî takvim, vahiy eksenli tarih yazımının milâdıdır.

Hicret, öncelikle muhatap olunan bütün cahilî inanç ve düşüncelerden uzaklaşma ile başlar. Rasûlullah’ın (s) hicreti, bu anlamda mücadele ve dâvetin bütün aşamalarına renk ve yön veren mesajları muhtevîdir. Hicret, Mekke’nin darlığından Medînet’ül-İslâm’a yol alıştır. Medînet’ül-İslâm, öncelikle inançta tevhid ümmette vahdet zemini üzerine inşâ edilmiştir. Bu zeminin varlığı veya yokluğu sonraki sosyolojileri açıklayan öneme sahip bir husustur. Hicret, İslâm’a dâvet, teşriî faaliyeti
ve İslâmî siyaset açısından bir dönüm noktasıdır.

Yaşanılan her mesele akidevî olmayabilir, ancak hiçbir mesele yoktur ki
akideyle münasebeti koparılarak ele alınabilsin. Bu yönüyle hicret, hem akidevî hem
de amelî boyutu olan bir ibadettir.
Müslümanlar için ahlâkın askıya alındığı bir zaman ve mekân dilimi yoktur.
Müslümanlar için geri dönüldüğünde yaşanacak değil, gidilen her yerde ifa edilmesi
gereken mükellefiyetler vardır. Bunu teminin imkânı hicrettir. Müslüman, yaşadığı
zaman ve mekânla bütünleşir. Müslüman, zamanın çocuğu (İbnuzzaman) olmak
yani gerçek zamanlı yaşamakla mükelleftir. Zamanın esiri olmak, içinde bulunduğu
zamana uymak ise, bozulmaya razı olmaktır. ‘Zamane çocuğu’ olmayıp ‘zamanın
çocuğu’ olmak! Mes’ûliyetin idrâkinde olup zamanı diri tutmaktır.

Hicret, sabredenlerin amelidir.
Hicret, tekrarlanabilir bir ibadet; dârü’l-küfr’den darü’l-emân’a her dem yürüyüştür.

Hicret, hâsılası bal olan zahmet; kişinin kendisiyle günahları arasına hicrân
perdesi çekmesidir.

Hicret, arının bal yapmak için kovandan çıkma kararıdır.

Ve hâsılı hicret, yeniden uyanışı müjdeleyen bir ibadettir.*

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir