GenelOkuyucu Yazıları

Kur’an’da ki “Beşer”

Hamdi Kılçadır

Beşer için şöyle söylenmektedir; Kur’anda, insanın cüssesinin, bedeninin ve zahirinin esas alındığı her yerde beşer lafızı kulanılmıştır. 15/28-33, 25/54 -30/20 – 38/71. Bu ayetler aynı zamanda Kur’anda yaratılışın geçtiği beşer ifadelerinin yer aldığı ayetlerdir. ‘Haberiniz olsun ben bir çamur parçasından bir beşer yaratacağım’38/71

Kafirler Allah peygamberinin değerini düşürmek isteyince bunu esas alarak beşer ifadesini 11/27 – 14/110 – 23/24 – 23/47 – 26/154 – 26/186 – 36/15 – 54/24- 64/6 – 47/25.

Bu ancak bir beşer sözüdür.74/25

İçimizden bir beşere mi tabi olacağız. 54/24

Siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. 36/15

Onun için biz dediler, bizim gibi iki beşere mi iman ederiz. 23/147

Onlar bizi bir beşer mi yola getirecek deyip 64/6

Peygamberlerde onlara şöyle cevap vermişlerdir;

Evet biz beşerden başkası değiliz. 14/11

Ben sadece beşer bir resulüm 17/93

Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim 18/110 burada insanların beşer olma noktasında birbirine denk olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir. Birbirine üstünlükleri yalnızca  sahip oldukları güzel vasıflar, bilgiler, işledikleri güzel amellerdir. Bundan dolayı bu sözlerin hemen arkasından ‘ Bana vahiy olunuyor’ 18/110 buyrularak seçkinleştikleri vurgulanmaktadır.

Meryem validemizin Hz. İsa’ya hamile kalışının anlatıldığı Meryem Suresindeki ayeti kerimelerde de beşer kullanılmıştır insan ifade edilirken.

Tam bir beşer gibi göründü. 19/17

Bana bir beşer dokunmamışken 19/20

Eğer beşerden birini görürsen 19/25

Yusuf suresinde, kadınların Yusuf peygamberi görünce O’nu ululamak yüceltmek için ‘bu bir beşer değil.’12/31 dediklerine şahit oluyoruz.

Ayrıca Müddesir suresinde beşerin cehennemde olacağını ifade eden şu ayeti kerimelerde onun sorumlu, yaptıklarının, inandıklarının, yapmayıp ertelediklerinin hesabını verecek bir insan olduğunu göstermektedir.

Beşerin derisi kavurur. 74/29

Bu beşer için bir öğüttür. 74/31

Beşer için uyarı 74/36

Sizde Allah’ın yarattığı beşersiniz 5/18

Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. 21/34

Kur’anı Kerimde beşer geçen hiçbir yerde insan zaaflarından, zulümlerinden, nankörlüklerinden bahsedilmez. Kan dökücü , fesat çıkarıcı olanın beşer olmadığı daha doğru ifadeyle beşer insanın zahiri olduğu ama ilkel bir varlık olmadığını Allahın ayetlerinden çıkartmaktayız. Bu beşerin sorumlu olduğu, hak ediyorsa hesap vereceği ve kaybettiğinde Muddesir(74) suresinin bir ayeti kerimesinde (29) , cehenneme gideceği bildirilmektedir.

Kur’anda geçen beşerle ilgili ayeti kerimeler bunlar, şayet bahsedilen beşer bunlar değil milyonlarca yıl önce yaşadığı söylenen bir beşerse bu bilgi zannıdır. Zan imana delil olamaz. Müslim, mümin, takva ehli, halis kullar, öncüler zannı imanlarına delil kabul etmezler. Onlar için kesin bilgi kaynağı Allah’ın son kitabı Kur’anı Kerimdir.

Ayrıca, insan yerine adam, adem oğulları da kullanılmıştır.

Biz hakikaten adem oğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. 17/70

Ey adem oğulları  size şeytana tapmayın 36/60

Onlara şu iki adamı misal olarak anlat 18/32

Topraktan, nutfeden, sonra seni adam biçimine sokan Allah’ı mı inkar 18/37

Bu adam, sadece Allah hakkında yalan uyduran biri 23/38

Ademden de söz etmek gerekirse;

Allah ademe bütün isimleri öğretti.2/31

Ey adem eşyanın isimlerin, meleklere anlat. 2/33

Adem’e (için) secde edin 2/34

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı tevbe etti 12/37

Buraya kadar, kur’anda insan yerine beşer, adam ve adem oğlu kullanıldığını ve her isim veya sıfatın Allah karşısında sorumlu olduğuna şahitlik ettik. Nur suresi 45. Ayeti kerimesinde canlıların yaratılışı anlatılırken,’ karnı üstünde sürünen, iki (insanın ilk yaratılışı) ayak ve dört ayak üzere yürüyen’ olarak anlatılmakta. 46. Ayeti kerimede ise ‘Andolsun biz açık seçik bildiren ayetler indirdik.’ buyrulmaktadır. Rum suresi 30. Ayeti kerimede de ‘Allah’ın yaratışında bir değişme bulamazsın.’ Buyrulmaktadır.

En doğrusunu Allah bilir

Etiketler
Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir