GenelYazarlardanYazılar

Tek Başına Bir Adam Portresi Necip Fazıl

Necip Fâzıl, bütün dâhiler gibi, anlaşılması ve anlatılması son derece zor bir sanatkârdır. Onu bütünüyle kavramak, ruh ve zekâ portrelerini eksiksiz çizmek imkânsızdır. O, kendisini kalabalıkların kaybedilmiş şuuru gibi hissetmiştir. Zaten  fazla tutarlılık sıradan aydınlara has bir meziyet değl midir? Necip Fâzıl, hiçbir zaman bu manada tutarlı olmamıştır. O, bir akıl ve mantık insanı değil, bir vecd insanıdır. Kendisini bütün varlığı kuşatan ilahî sistemin bir sözcüsü kabul eden bir şair olarak, hakikati çok farklı bir çehresiyle terennüm etmeye çalışmıştır. Beyni “zonk zonk sızlayan” bir mistiktir, varlığı parçalayarak anlamaya çalışan bir filozof değil yekpare olarak kavramaya çalışan bir şairdir. Necip Fazıl hakkındaki bu hissiyatımız bazı edebiyat okurları tarafından abartılı bulunabilir. Portrenin dayandığı zemin okurun böyle düşünmesine sebebiyet verebilir. Necip Fâzıl’ın müthiş “ben” duygusunu körükleyen, biraz da, cemiyetin büyük bir kısmını istila eden aşağılık taklitçiliktir. Onun için hiçbir zaman riyakârca bir mahviyetin, tevazuun arkasına gizlenmemiştir. Bütün düşündüklerini hiç kimseden çekinmeksizin, dosdoğru ve en yüksek perdeden söyleme cesaretini göstermiştir. Yine de o, başkalarına rağmen başkaları için var olmaya çalışır. Fakat hiçbir zaman başkalarının normlarına uymamıştır. Batılı bütün çağdaşlarıyla eşit seviyede, hatta daha yüksek perdeden konuşmaktadır. Hiçbir zaman bir üçüncü dünyalı gibi “mazlum” edası takınmamış, büyük bir imparatorluğun ve büyük bir kültürün mirasçısı, daha da önemlisi, büyük bir dinin mensubu olduğunun şuurundadır, bunun için mağrur ve kendinden emindir. Şiiri de aynı şekilde, erkek sesli, yani yakınan değil, meydan okuyan bir şiirdir. Türk şiiri, ne yazık ki, Necip Fâzıl’dan sonra bu kendinden emin sesini kaybetmiştir. Yazara göre, Türk şiiri, Necip Fazıl’dan sonra tıkanan şiir damarını yeniden keşfetmek zorundadır.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir