GenelYazarlardanYazılar

Üreten Akıl mı? Tüketen Akıl mı?  

Akıl  nedir ? Düşünme, kavrama, anlama yetisi.

Bunu İnsan olarak  ben, evvela kendime , kendimize soralım. Üretmesi gereken aklımla düşünüyorum,  kavrıyorum,  anlatıyorum, görüyorum. Böylece bir çoklarını da üreterek düşünebiliyorsam yani neden ve niçinlerini . Bunun merkezi kafatası içindeki beynin karar mekanizmasına ben Akıl diyebilirim . Bunu başkaları şöyle yada böyle açıklayabilirler. Düşünmek te yine bu kafatası içindeki bir bölümün akıl bölümüne müracat ile oradaki kapasitenin ne kadar olmasını kavrayarak ne kadarına cevap vermesi ile oradan da kalbe inerek meydana gelen karar mekanizmasına da Akıl diyebiliriz. Bunun ispatı ,işte benim, anlıyorum , düşünüyorum   , kavrıyorum. Bu mekanizma şu soruyu doğuruyor.  Beni, bizi böyle yaratan kim ? Benden ,bizden ne istiyor ? Ne yapmamızı , ne yapmamamızı emrediliyor.  Bu akıl mekanizması ile  neyi , nasıl üretecek ve de nasıl tüketmemiz lazım ? Bence sorunumuz burada. Farkındalığımızı muhakkak ortaya koymamız lazım. Bunu bize en iyi haber veren , anlatan, buna göre var olan aklımızı , bizi yaratıp onun buyruklarına akıl  çalıştırıp düşünüp üreterek hayatımızı Kuran ‘ın hayatımıza pratiği sünnetullahla yaşamamızla oluşturmak fikir bilgi üretimimizi çoğaltmalıyız.  Şu mübarek ayetle konumuza açıklık getirmek istiyorum ;  ( Andolsun ki öyle bir kitap indirdik ki sizin şan ve şerefiniz  ondadır , hala düşünmeyecek , anlamayacak,  akıllanmayacakmısınız . Embiya Sur.Ay.10), başka bir ayet te ; ( Zalimlere sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah ‘tan başka dostlarınız yoktur. Hud.Sur.Ay.113 ).

Akıl demişken buraya biraz açıklık getirelim . Allah cc insanoğluna verdiği akıl , derece derece anlayış, kavrayış , karakter farklılıkları vardır. Buna göre de Kuran ‘ı Kerimde her insanın , her müslümanın anlayabildiği kadar açıklamışız diye bildiriyor. Bunu göz önünde bulundurarak daha çok okumak , okumanın neden ve niçin lerini düşünerek üretmek gerekiyor. Varolan akıl gücüyle her gün daha ileri gidip öğrenerek durmaksızın ara vermeksizin . Şimdi daha çok düşünmek ,aklın çalıştırmasına katkı sağlayacak Rahman suresinin vurgulu ayetleri anlatıyor , anlatıyor. Her Ayetin sonuna da :

( Öyleyken Rabbimizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız ), ben her ayetin altına değil de birbirine bağlı ayetleri yazıp ardından bu vurgu yapan ayeti yazarak devam etmek istiyorum. Düşünüp üretmek için bu kadar açık açık açıklamaları beraber dinleyelim ; ( Rahman olan Allah Kuran ‘ı öğretti, insanı yarattı , ona konuşma öğretti . Güneş ve Ayın hareketleri bir hesaba göredir . Bitkiler ve ağaçlar onun buyruğuna boyun eğerler. O göğü yükseltmiştir, ölçüyü/Mizanı koymuştur. Artık ölçüyü tecavüz etmeyin, Tartıyı doğru yapın, tartıyı eksik tutmayın. Allah yeri canlı yaratıkları için meydana getirmiştir. Orada meyvalar, salkımlı hurma ağaçları , kabuklu taneler , güzel kokulu otlar vardır. Ey İnsanlar ve Cinler öyle iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız. Rahman Sur.1/13). Biraz daha devam edelim ;

( O insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır. Cinleri de yalın bir alevden yaratmıştır. Öyle iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız.  Rahman Sur.14/16.)

( Acı ve tatlı sulu iki denizi , birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir.  Aralarında bir engel vardır. Birbirinin sınırlarını aşamazlar , iki denizden de inci ve mercan çıkar , denizde yürüyen dağlar gibi gemiler onundur. Öyle iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız. Rahman Sur.Ay.17/24). Bir çok şeyleri düşünüp biz de bunlardan ibret alıp daha açık göz , daha duyarlı olmamız , doğumdan ölüme kadar üretmemiz ,kendimizi nasıl olmamızı ortaya koymak , mümin olmamız gerekir değil mi ! Böyle olmamız için bir ayete daha kulak verelim ; ( Andolsun ki size öyle bir Kitap indirdik ki bütün Şan ve Şerefiniz ondadır hâlâ düşünmeyecek , anlamayacak,  akıllanmayacakmısınız. Embiya Sur.Ay.10).

( Allah aklını kullanıp yaradılış sebebini düşünüp ona göre yaşamak isteyenleri hakikate ulaştırır. O’nun rehberliği olmadan hiç kimse doğruya ulaşamaz. Allah aklını hakikati aramak uğrunda kullanmayanları pislik içinde bırakır. Yunus Sur.Ay.100. Çeviri Mustafa Çevik).

Eğer aklınızı kullanmazsanız bu ayetlere de dikkat ediniz . Anlayacağınız şu , benim de anlatmak istediğim bakın aklınızı çalıştırmanız için size Peygamber gönderdim , kitap verdim , tek tek de haber verdim. Bunları da size açık açık açıklıyorum. Sizler bunları kaale almayıp kulak tıkarsanız siz üretemezsiniz , zalimleri dost edinmiş olursunuz. O zaman benim tarafimdan da size yardım edilmez . Bakın yine uyarıyorum hesabı . Bir ayet ile aklımızı çalıştırıp üretmemize katkı sunan bir ayet daha ; ( Hepiniz sonunda Allah ‘a döndürülüp davetime karşı takındığınız tavrınızdan hesaba çekileceksiniz,  bu Allah ‘ın gerçekleşmesi kesin vaadidir. İnsanı yaratan ve nasıl yaşaması gerektiğini belirleyip bildiren O’dur. Allah iman edip gereklerini yerine getirmek için gayret edenleri hâk ettiklerinden çok daha fazlasıyla ödüllendirecektir . Hakikati inkara kendilerini şartlandırmış olanlar ise cehennemde kaynar sudan içecek ve can yakıcı ateşten bir azab vardır. Yunus Sur.Ay.4).

Yukarıda Kuran ‘ın hayata pratiği olan sünnetullah dedim, bunu biraz açalım ;  Kuran ‘ın belirlediği en ufak teferruattına kadar yaşamımızda olması olmazdan başka bir şeyin olmayacağı nokta ! Bunun dışında söylenenler, yapılanlar ne varsa Kuran ‘ın emir ve anlatımlarının dışındadır. Biz onlardan mesul değiliz, onlardan sorgulanmayacağız.  Bugün içinde bulunduğumuz zamanda bizlere birilerinin olmazsa olmaz , illaki yapılması gereken sünnet adı altında neler neler anlatmışlar . Hikaye, masal , hurafelerle süslemiş , duygusal duygusal anlatmışlar, güzel de dinletmişler, kafalarımızın içini doldurmuşlar .Bu dolu kafaları boşaltmak hiç te kolay olmuyor. Aklı çalıştırıp sormak, sorgulamak için de onları atmak yerine Hak ve Hakikati koyması, üretmesi gerekiyor, ama yok, onlar kafasını o zamana kadar ömründe doldurduğu Kuran dışı şeylerle cennete gideceklerini sanıyorlar .Bu gerçek bugün  ulu ortada duruyor. Aman aman , onun ,onların sünnet diye dedikleri, bildikleri sakallarına, feslerine, tesbihleri , misvaklarına , farzdan önce sünnet namazlarına , bildiğimiz kadar sünnet adı altında ne varsa koskoca bir ömür nasıl da harcanıyor . Buraya tarikatları , tasavvuf handikaplarını ekledik mi çık işin içinden. İşte bunun için üreten akıl diyorum. Şimdi gelelim tüketen akıla, akıllılara . İnsanoğlundan başka bütün dünyadaki  canlı mahlukat sünnetullah üzere yaşarken insanoğlu şunu ne zaman anlayacak ,( insanlar ( sadece ) iman ettik diye sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar. Ankebut Sur.Ay.2).

(İnsanoğlu kendisini başıboş bırakılacağını mı sanır (sanırlar) .Kıyamet Sur.Ay.36).

Kuran ‘ı hayatlarına uygulamayanlar onlar hazırı bulup sorumsuzca yiyip içip tüketiyorlar. Onlara hitabın Allah cc  buyuruyor ; ( Yeryüzünde debelenlerin  Allah katında en kötüsü akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir. Enfal Sur.Ay.22).

(Yoksa sen bunların çoğunun işittiğini ,akledip düşündüğünü mü sanıyorsun.  Onlar hayvanlar gibidirler , hatta yolca hayvanlardan daha şaşkındırlar.  Furkan Sur.Ay.44).

Dinleyip gibi görünenler , bu da gelir bu da geçer hesabı, aman biz dünya işimize bakalım, aldırış etmeyen, değişme niyeti olmayan bugünkü ben de Müslümanım diyen hayatlarını tüketenlere Allah cc  ‘ın cevabı ; ( Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar,  gözleri vardır onlarla( hak ve hakikatı ) görmezler , kulakları vardır onlarla işitmez ler , işte onlar hayvanlar gibidirler,  hatta daha da şaşkındırlar,  işte asıl kafiller onlardır. Araf Sur.Ay.179).

( O küfre sapanların durumu bağırıp çağırma dışında birşeyi işitmeyen varlıklara  haykıranın durumuna benzer, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletmez onlar. Bakara Sur.Ay.171).

Bugün müslüman topluluklarının çoğunun yaşayışına baktığımızda ne görüyoruz, biraz Kuran ‘dan biraz dünyalık yaşantısında olanların batıl yaşamlarla ömür tüketiyor, zamanlarını harcıyorlar. Hallerinden de pek memnunlar . İşte yukarıda yazılan Ayetler bu hayatlarını tüketenlere hitap ediyor ve diyor ki ; ( Kim ( kimler) Rahmanı zikretmekten gafil olursa , yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Zuhruf Sur.Ay.36)

devamla ; ( Şüphesiz o şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerini doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf Sur.Ay.37).

Şu Ayetle de yazıma son vermek istiyorum ve diyorum ki Aklı çalıştıralım , kitabımızı dilimize göre okuyalım , üretelim , bugünümüzü dünden daha kazançlı olduğunun farkında olalım. Öyle günü gün ederek , hazırdan yemeyelim, ömrümüzü tüketmeyelim. ( Ansızın hiç farkına varmadığınız sırada size azab (ölüm ) gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kuran’a uyun. Zümer Sur.Ay.55).

Aklını çalıştırıp üretenlere Selam Olsun .

Selam ve  Dua ile.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir