GenelYazarlardanYazılar

Ahlâk; Allah’ın İstediği Gibi Yaşamanın Adıdır

Güzel ahlakı tamamlamaya memur olanlar için, Denebilir ki; zaten tamamlanmıştı (!) Evet, tamamlanmıştı, lakin onda olmadığı halde ondan diye bilinen /zannedilen o kadar çok şey var olmuş/ oluşmuş ki!

Hangisinin güzel ahlakın aslı olduğu noktasında insanların ekserisi mütereddit bulunuyor.

Yoldan çıkan toplumda/toplumlarda sahici ahlak ve arkadaşlıklar, rol ahlakına, arkadaşlığına dönüşmüş! Gün be gün kavramların içinin boşaldığı, kuru anlamsız camid varlıklar haline geldiği/getirildiği gerçeği insanların sahtesi ile hakikisinin ayırdın da şaşkına dönüşünü hayret ve ibretle izliyoruz.

Sahtecilik ile sahicilik anaforunda insan “şaşırmış vaziyette. Nedir sahtecilik? Varlığın doğasına uygun olmayan, ise Aslından kopuk veya sonradan üretilmiştir. Bu gün hayatın hemen hemen tümü sahici olmayan düşünce ürünleri ile doldurulmuş.

Bu dolayımda ilişkilerden sahici ve tutarlılık beklemek de yanıltıcıdır.  Bu gün sahici ilişkiye vereceğimiz bir tek örnek bile tüm sahte ilişkileri silip süpürecek özelliğe sahip, Lakin O ilişki biçimsel, sahte değil, sahici yürekten fıtrata uygun, uyumlu olduğu için etkili olmuştur. “ Üzülme Allah bizimledir..

Allah’ın bizimle olması ilişkilerin sahte olmayışına en güzel cevaptır. İlişkiler sahici değil ise orada “rol kesenler doluşmuş demektir.

Fıtratın ilk unsuru olan, hayatın varlık nedenini gerçekleştirme amacının bir gereği olarak kurulan ilişki, bütüncül anlamdan doğan bir nedene sahipse samimidir/ sahicidir. Bu algıyı anlayışı ilke edinmek“Allah’ın istediği gibi yaşamanın adı Ahlaktır.

Rol arkadaşlığından, Yol arkadaşlığına terfi edemeyen insan ve toplumlarda ilişkiler yapmacık, gülücükler sahte, bencilliğin menfaatçiliğin yerleşik hayat düzeni olmuş olması ile doğrudan ilişkilidir.

Rabbimiz olan Allah Yol arkadaşlığını bakın nasıl tarif ediyor.

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, salatı ikame ederler, zekatı verirler. Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe 71

Hitap müminlere, bir birinin velileri olanlara, iyiliği ahlak edinmişlere.
İyiliği emredecek konumda olanların, kötülüğü yani sahte ilişkilerden doğan rollerin yasaklanmasına/ sakındırmaya. Salât ve zekâtın toplumsal dinamiklerden olduğu bilinci ile hassasiyetle uygulamayı, Allah ve elcisine itaat sayarlar.

Bu hallerin rahmet bilincine dönüşeceği, Allahın açık kapalı yardımının her zaman kendileri ile birlikte olacağı, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden üstün ve gücünün her şeye yeteceği bilinci ile hareket sahici / samimi ilişkilerde ihlâsın üretilmesi esasına dayanır.

Bunun doğal sonucu olarak, duyarlılık destek, ölçümüzün vahyin hakikatleri olan olay ve olgulara müdahillik, fıtri hukuk kurallarından sayılabilir.

Su ya da, sabuna da dokunma esasına dayanır. Yeri geldikçe dostun zülfü yâre dokunmayı gerekli kılar. Sahte ilişki de rol kesmenin sonucu, önceden bilinip ilerleyen süreçte sıkıntıya meydan vermeme esasını önceler.

Biraz geriye çekilip samimi sahici ilişkilerle teçhiz olmuş toplumu incelediğimizde, mayasının (vahiy) kendisinde şüphe olmayan bir kaynaktan alındığı,

Kumaşının dokumasının Âlemlerin rabbinin kontrolünde “ Onu rabbinin terbiye etmesi. İlmek ilmek dokunmuş olması, Sadık bir dost olduğunu Rabbimize ispat edişi ile kendisine de sadık dostları Allahın vermiş olduğu gerçeğinde asıl şey;

Allah’ın sözünden çıkmamaktır. Ahlaka muhalif olmamaktır, dostluğa halel getirmemektir. İşte dünyaya örnek verilen “ Hasbi samimi sahici tek yüzlü Elçi Muhammed.(as)

İlişkilerde sahicilik “Rol de değil, YOL da belli olur. Bu ilişki biçimsel olarak ömrün her alanını inşa edecektir. Biliyoruz ki; Yolda olanlar yolun samimiyeti ile fıtrata uygun arkadaşlıklar üretir.
Rollerden uzak, tek bir / biricik yol olan “Sırat-ı-Müstakim (YOL) da olanlara( yol arkadaşlarına) olsun Allah’ın selamı.

Etiketler
Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir