GenelYazarlardanYazılar

Ekolojik Dengede Vahyin Etkisi?

Ekoloji (ya da doğa bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Kelime kökeni Eski Yunanca οἶκος (oikos), “ev, yakın çevre”; -λογία, (logia) “bilimi” kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.[1] Ekosistemi de abiyotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. Bir sistem içinde yürüyen bu dengede av-avcı ilişkisi vardır. Örneğin: Bir tahılı bir hayvan yer, onu başka bir hayvan… Diye devam eder. Bu ilişki besin piramidi ile ayrıştırılır. En üst kısmında Tüketiciler (hepçil), bir altında Tüketiciler (etçil), onun da altında Tüketiciler (otçul), en altta ise Üreticiler vardır. Mantarlar ise ayrı bir gruptadır. Genellikle madde dönüşümünde rol oynadıklarından ve ölü bitki ve hayvan fosillerini toprağa çevirdiklerinden bu piramidin her basamağında bulunabilirler ve saprofitler (çürükçüller) olarak bilinirler.
Kaynak  vikipedi ekoloji md.

Akıl kalp/ kalp akıl dengesi insan bedeninin(ekosisteminin) en ritmik en muhteşem en güzel çalışma sahasıdır.

Kâğıdı kalemi mürekkebi vahiy ise; en mükemmele olguna dengeye fıtratın yaşanmasına yol verir.

Fıtri genetik kodlara “akıl kalp, kalp akıl formülü metodu ile ulaşmak, idrak yollarının algı ve anlayışın, saf katkısız arı duru olan vahyin kontrolünde olması ile ulaşılabilir.

Değilse akordu bozuk ses düzeni, beşeri sistemlere hevalardan oluşmuş sosyal çıkmazlara benzer.

Kitap diyor ki; Dürüst ol. Hırsızlık etme, çalıp çarpma. Değişik yol ve yöntemlerle nesli helak etme, öldürme. Ekinin tohumun genetiğini bozma. Hakkın olmayan sana da ait olmayan dünyalıklara el sürme, hak yeme.

Sosyal dengeyi koru. Elini boynuna bağlayıp cimrileşme. Kanaatkâr ol. İhtikâra yol açanlara karşı diren. Saygı anlayış hoş görüyü öncele.

Amma. ! Şu konuda çok çok hassas ol.. Tevhidi bil bul ona koş.

Şirki öğrenmekte acele et ve ondan kaç. Aslandan kaçar gibi kaç.

Bunları yaptın mı,cennete gitmeye ümit bağla..Yok yapmadın yapamadınsa otur geleceğine Ağla. Ağlayabilirsen.
Bakara 201” Onlardan öylesi de vardır ki: ‘Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru’ der.

Mülk 3.4  Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin.

 Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin?
Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir.
““O Allah ki, yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı” (Secde 32/7)

Allah..

Şirk koşma, Farzları yerine getir, haramlardan sakın, helallerim ile yaşa, geçmişi düşün onların hatasını tekrar etme, boyundan büyük işlere de (gayb) karışma, der.

Ne, Muhammed (as) ın dininin arkasına. Ne de Hz Ömer’in adaletine saklanmakla bir şey elde edilemez. “”

Onun gibi yaşayarak ve ADİL olarak rabbinin huzuruna varamadıktan sonra, işimiz zor.!!

Kimse kimsenin, Bekçisi veya Avukatı değil.

Dileyen iman dileyen küfretsin..Herkes kendi hesabını verecektir.

Ne hakim ne savcı değiliz..Sadece duyuru,davet, çağrıda bulunmaya çalışıyoruz..

Hayatımızın Şarjı bitince göreceklerimizi… Allah Kitabında anlatıyor..

Merak eden var mı?

Bunun farkında lığına ulaşanlar, şarj bitmeden gerekli önlemleri alanlardır.

Her yolun ,her şeyin mubah (serbest) olduğu bir hayatı yaşayacaksın ve Cenneti umacaksın..

Cennet senin olsa verir misin ?…

Zırnık koklatmazsın değil mi .?

Ama Allah’ı ne sanıyorsa..!!!..

Yasakladığı her haltı karıştıracaksın , buna rağmen cenneti umacaksın..!

Uyanık. Kendini aldatıyorsun.

Haberin var MI?

Peygamberden daha çok ve ileri seviyede Müslüman olmak kimsenin haddine değilken,O’nun ayetleri hayatında şekillendirmesini görmezden gelerek,daha iyi Müslüman olmak gibi kuru iddiaların peşinde koşanlar var ya !!.

Hangi saftayız?

Ahiret aklı ile çalışmıyoruz.Oyun ve eğlence aklımızın istekleri ağır basıyor!)

Maddeciler gibi her şey dünyada sanıyoruz..Hayatın ahirini hiç düşünmüyoruz.!

Kimsenin hayatına müdahale etme şansımız yokken.kafa konforlarına dokunduğumuz bazıları rahatsız ! Oluyor.(!)

Saf. ve halis dinin saf ve halis Akidesi Tevhid dir. Kaynağı sadece Kuran-dır.

E., Tabiki din Allah’ın ise ki öyledir.

O dinini insanlara ulaştırsın diye ELÇİ seçmiş. Dinine eklemeler-eksiltmeler yapsın diye değil.

Allah’a ortak olsun diye HİÇ değil..

O kul ve resul olarak (Vahiy) Kurandan öğrendiği sorumluluklarını yerine getirerek bizlere en güzel örnek olma vasfını kazanmıştır.

Bizler de en güzel kul olma özelliğini yaşayarak ispat etmek durumundayız..

“””” Ömer’in adaleti ….Hamza’nın Ali’nin cesaretini isteyenler…””

— Onların ellerindeki   ” Vahyi  ”  görmemekte ısrar ediyorlar !)

Dinlerine güvenemeyenler! Beşeri münasebetlerini sahte dinlerden mülhem hareketler eylemlerle gidermeye çalışırlar.

Kulların dini ile dinlenirken , ;Allah’ın dinini es geçerler..! Ne için.? Konforları bozulmasın için..?

ŞİRK’in karakterini bilmeyenler,ondan Tevhid üreteceklerini ZAN etmektedirler..!!!!

Ne kadar saflık bu ?

Laik şirki işleterek. Sözüm ona ıslah edince TEVHİDE dönüşecekmiş (!!!!)

Hangi resulde görebiliyorsunuz bu iddiayı..?..

İçinde yaşadığımız şu müesses nizamın temel referanslarının ,iman ve amellerimizin baş düşmanı olduğu,  şeytan  (TAGUT )un ( Laik Demokrasi ). hayat hakkındaki söz ve eylemlerinin meşru sayıldığı bir dünya yaratmak için insanın içine vesvese verdiği, olanca hızı ile vahiyden uzaklaştırdığı sistemin adı Laik Demokrasidir.

Biliyorsunuz ama Ben yine de hatırlatmış olayım diye Bir demet sunmaya çalıştım..

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir