GenelYazarlardanYazılar

Kur’an’da İnsan Tipleri -Münafıklar2-

Nifak psikolojisi münafıkta 5 şekilde tezahür eder:

1-    Düşüncede Münafıklık

Münafıklar şüpheci insandır. Bu şüpheci halleri onları zihni bulanıklığa iter bu da düşünce de bocalayıp durmalarına sevk eder. Bu bocalama hali onlarda kişilik bozukluğu meydana getirmekte bunun için de kendilerini aklamak adına yemin etmek gibi savunma mekanizmaları geliştirmelerine sebep olmaktadır. Düşüncede netleşmemiş insanlar, nifak tohumlarına müsait demektir. Münafıklar düşünsel yeterlilik ve netlik sahibi olmadıklarında nifak tohumlarının rahatlıkla yeşerdiği tipler olmuşlardır.

2-    İnançta Münafıklık

Münafıklar inançta inkârcı oldukları halde durum gereği kendilerini gizlemektedirler. İmanın temel ilkelerine inanmadıkları halde inanıyor gözükerek ikiyüzlü bir tavır içerisine girmektedirler ancak bunların kalplerinde olanı bilen Allah bunların durumlarını peygamberine bildirerek gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. İnanç kişinin bireysel tercihinin sonucunda meydana gelen bir teslimiyettir. Allah kullarını inanç tercihinde hür bıraktığı halde münafık garip bir şekilde özellikle kendisinin de inandığını ispatlamaya çalışır ve bunun için yeminler eder. Aslında Münafıkın bu ben de inanıyorum iddiası Mü’minleri aldatmaktan başka bir amaç taşımamaktadır.

3-    Karakter Bakımından Münafıklık

Münafıklar kişiliği gelişmemiş insanlardır. Kendilerine özgü bir inanç sistemleri, bir düşünceleri yoktur. Özgüven oluşturamamış bu insanlar özgüvensizliklerini kendini beğenme, kibirlenme, mal ve evlatla övünme gibi psikolojik ve akli hastalıklarla gidermeye çalışırlar. Korku bunların en temel hastalığıdır. Karakter sorunlu insanlar olduklarından elde tuttuklarını kaybetme korkusu onların kılıktan kılığa girmelerine sebep olur.

4-    Toplumsal Davranış Bakımından Münafıklık

Nifak, Münafığın davranışlarına insanlar arası ilişkilerde kesinlikle yansır. Örneğin yalan konuşmak, iddialarını yeminle ispatlamaya çalışmak, iftira atmak, ortalığı karıştırmak, dini değerlerle alay etmek, Mü’minlere karşı kin ve nefret sözleri söylemek, mal edinme hırsının üst düzeyde olması ve savaş meydanlarında geri kalmak Münafıkların sosyal hayatlarında yansıttıkları önemli davranışlardır.

5-    Amel Bakımından Münafıklık

Bozuk bir inanç sistemleri olan Münafıklar İslam’ın emirleri yerini getirmekte ve yasaklara uymakta asla istekli davranmazlar. Örneğin; inandıklarını iddia eden Münafıklar namaz konusunda gereken hassasiyeti göstermezler, üşengeç bir tavır sergilerler. Kıldıklarında da gösteriş için kılarlar. Yine infak konusunda da benzer duyarsızlığı gösterirler. Mala pek düşkün olan Münafıklar cimri karakterlidirler. Kendileri infak etmedikleri gibi başkalarının da infak etmesini istemezler.

MÜNAFIKLIK ÇEŞİTLERİ

Yukarıdaki anlatımlardan hareketle Münafıkların iki grupta değerlendirilmesi mümkündür.

1-    İtikadi Münafıklık

2-    Ameli Münafıklık

İtikadi Münafıklık insanı kesinlikle Kafir yapar. Çünkü akaidi net ve düzgün olmayanın amelinin düzgün olması mümkün değildir. Münafık da Kafir gibi hatta ondan daha tehlikeli bir şekilde hakikatı örtmektedir.

Sadece amelle sınırlı kalan ve süreklilik arz etmeyen nifak ise insanı günahkar yapar. Kişi tevbe eder ve bu kötü özellikten kurtulur. Amelle sınırlı kalan ve ısrar edilmeyen nifak özelliklerini Rabbimiz tevbeyle affeder inşallah!

KUR’AN’DA MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ:

Münafıklar üzerine yaptığım Kur’an çalışmasında Medeni 125 ayetin direkt, çok sayıda ayetinse dolaylı olarak Münafıklardan bahsettiğini gördüm. Bu da Münafık tiplemesinin Mü’minlerce dikkat edilmesi gereken önemli bir kesim olduğunu gösteriyor. Rabbimiz münafık tiplemesinin özelliklerini ortaya koyarak bizleri bunlara karşı uyanık olmaya çağırıyor.

Münafıkların özellikleri Kur’an ayetlerinden kısaca özetlemeye çalışalım:

1-Münafıklar iman ile küfür arasında gidip gelirler. Ne tamamen o tarafa, ne de tamamen bu tarafa bağlanırlar. 4/143 Peygamberimiz onları şöyle tanımlıyor: “ Münafık sürüler arasında şaşkın koyun gibidir. (Ahmet bin Hanbel)

2-Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman kendilerini ıslah ediciler olarak sunarlar. 2/12

3-Onlar Müslümanlara “beyinsizler” derler. Buna rağmen Müslümanlarız yanında Müslüman, dostlarıyla başbaşa kaldıkları zamanda Müslüman olmadıklarını, ancak onlarla alay ettiklerini söylerler. 2/13-15

4-Münafıklar Allah’a kötü zanlarda bulunurlar, insanları günah olan işlere çağırır, iyi olan işlerden uzaklaştırmaya gayret ederler. 9/67-69

5-Münafıklar kötü sözlerin ve fiillerin Müslümanlar arasında yayılmasından hoşnut olurlar.24/19

6-Onların dış görünüşleri hoşa gidecek kadar güzeldir. Boyları posları yerinde sanılır konuştukları zaman da iyi adam gibi konuşmaya özen gösterirler. Hâlbuki onlar Allah katında elbise giydirilmiş kütük gibidirler. 63/4

7-Münafıklar Mü’minler arasına ayrılık sokmak için çaba gösterirler, hatta bunun için cami yapmaya bile kalkışabilirler. 9/107

8-Onlar Müslümanları bırakıp Kâfirleri kendilerine dost edinirler. İzzeti yani yücelik ve şerefi kâfirlerin yanlarında ararlar 4/138-139

9-İnsanları Allah’ın yolundan döndürmek için gayret ederler, hatta yemin bile ederler. 58/14

10-Onlar, Müslümanlarla Kâfirlerin savaşında daima üstün tarafın yanında olduklarını gösterirler. 48/15

11-Münafıklar insanlar arasında küfür ve Allah’a isyanın artmasını isterler. Bunun için çalışırlar. 9/67

12-Münafıkların kalbi verimsiz toprak gibidir. O verimsiz toprakta iyi cinsten hiçbir bitki yeşermez. 7/58

13-Onlar çıkarlarına göre şekilden şekle girerler,  dönek insanlardır. (4/141,29/10-11)

14-Onlar Allah yolunda mallarını harcamayı sevmezler, cimridirler. 9/67

15-Onlar bir taraftan iman iddiasında bulunurken diğer taraftan peygamberimize düşmanlık beslerler. İsyan etmeye kalkışırlar. 24/47, 58/9-10

16-Münafıklar hilelerini ve kalplerinde gizledikleri pislikleri yani münafıklıklarını ortaya koyacak bir ayetin gelmesinden çok korkarlar. 9/67

17-Onlar Kur’an ayetleriyle alay ederler. 4/140

18-Müslümanlar arasında yanlış ve uydurma haber yayarlar (Nifak) 33/60

Bununla birlikte Münafıklar ölümden çok korkarlar, cihad için yemin ettikleri halde iş gerçeğe binince kaçacak yer ararlar. Müslümanların zararını isterler. Dünya hayatı en önemli araçlarıdır. Mü’minlere aşağı – sefih gözüyle bakarlar. Kendilerini üstün görüşlü, en iyi bilen, akıllı diye sunarlar. Mallarının ellerinden çıkmasından çekinirler. Mallarını makamlarını çıkarlarını çok severler. Allah’a güvenleri yoktur. Ölümün kendi ellerinde olduğunu zannederek sonunda ölüm olabilecek işlerden özellikle kaçınırlar.

Karakterleri buna benzer ayetlerle ortaya konan Münafıklar Kur’an’da resmedilen en olumsuz insan tipidir. Allah Mü’minleri uyararak onların hilelerine karşı sakındırıyor ve onlarla dost olmayı yasaklıyor.

Münafıklar, Müşrik ve Kâfirlerden daha tehlikelidir. Müşriklerin ve Kâfirlerin safları bellidir. Onların Mü’minlere karşı niyet, tutum ve davranışlarını tespit etmek mümkündür. Ancak Mü’minlerden olmadıkları halde onlardanmış gibi görünen kimselere karşı insan çaresizlik yaşar. Bu çaresizliği peygamberimiz ve ashabı da yaşamıştır. Tarih, Münafıkların ortaya koydukları münafıkça davranışlardan dolayı bir hâd uygulandığını yazmamıştır. Bu durum stratejik bir tavır olarak algılanabilir. Çünkü toplum onları kendilerini Müslüman olarak gördüğü için Peygamberimiz “Muhammed adamlarını öldürüyor.” diye kopartılacak bir yaygaranın önüne geçmiş oluyor.

Münafıklık sadece peygamberimiz döneminde görülen bir tip değildir. Müslümanların güçlü olduğu bütün toplumlarda Münafık tipli insanlar var olmuş, var olacak da. Mü’minler Kur’an’ın verdiği bilgiler ışığında feraset ve basiretini kullanacak, hikmetli davranacak; böylece Münafıkları tanıyıp ona göre önlemini alacaktır. Müslümanlar tarihte en çok Münafık tiplerden çekmiştir. İslam düşmanları hile ve tuzaklarını Müslümanlar arasında Münafık tipli insanlar eliyle uygulaya gelmişlerdir. Bu durum Peygamber döneminde böyleydi de şimdi farklı mı? Hayır! Dün neyse bugün de aynı ve yarın da aynı kalacak. Çünkü Münafıklık bir döneme has bir hastalık değil her zaman karşılaşabileceğimiz bir hastalıktır.  Rabbimiz bu amansız hastalığa karşı Mü’minleri uyanık kılsın!

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir