GenelYazarlardanYazılar

Tanıyarak Tanımlamak…

Rabbimiz; Ayaklarımızı sıratı mustakiminde sabitle/ kaydırma.

Aksi halde zemin kaypak. Gerçi o zemini oluşturan insanlar ve düzen de kaypak/ laşmış.

İslamdan kaymış kimliklerden oluşan toplumsal yapının harcını incelediğimizde ” dünyevileşmeyi, pragmatist bencilliği görmekteyiz.

Kuran’ın şahitliği ile olayı tetkik ettiğimizde, Yahudilerin hristiyanların ve kendilerini müslim/ olduğu iddiası ile müşriklerin  ortak özelliğinin , bile isteye “Sırattan kayıp, kaypak, yanar döner bir kimlik/ toplumsal kişilik oluşturduklarını görmekteyiz.

Bunların tümünden sakınmamızı Alemlerin rabbi bizlerden istiyor olmasına rağmen.Ne acı ki, bu illet tepeden yağmur gibi yağdırılıyor.

Koruma kalkanı ( tevhid akidesi)olmayan toplumun bireyleri, bu marazdan nasibini her geçen gün ziyadesi ile almaktadır.

Allah “ahseni takvim olarak yaratmasına rağmen, yaratılış kimliğine kişiliğine amaç ve ilkelerine zıt bir yaşamla Sırat-ı-kaypak! yollarda koca ömürler heba ediliveriyor.

Bir kere ayaklar kaymaya görsün.

Allah’mış! elçisiymiş! Dînîymiş! cezası varmış! kimin umurunda?

Bu konuda da kaypaklığı karekter edinmiş birey ve toplum umursamazlık hastalığı ile tınmıyor.

Kişi mümince duruşun, asaletinin, heybetinin onurunu korumak kurtarmak gibi güzelliklere de duyarsızlaşıyor.

Bu bir tükeniştir, bitiştir.

Zemin kaypak olunca üretimleri de onun karekterini taşıyor.

İslama yabani, yoz, yobaz duyarsız egoist, kalleş arsız hırsız ben/ci/ l.

Bu kimliklerin ortak özellikleri korkaklıkla kahbeliğin harmanlanması ile üretilmektedir.Taviz takiyye, ve benzer tercihlerle konumunu koruma düşüncesi, insandan başka her şeye benzeyebilen bir hale gelirler.

Kararsız tutarsız onursuz duruşlarla, kaypak oturmamış ikircikli ( münafık) tavır ve belirsiz değerlerle hayatı cehenneme çevirdikleri güneş gibi ortada duruyor.

Allah”ın otoritesini hiçe sayabilecek kadar cüretkâr olunması ile toplumun temellerini tehdit ediyor oluşuna duyarsız. Özüne yapancı yaratılış ilkelerinden bağımsız olabilmektedir.

Dipsiz bir kuyuya atılmışçasına şuursuz, yarını düşünemeyecek kadar duyarsız/ umarsız.

Esfele safilinin vaz geçmeyen taraftarı olmaya azmetmiş.

Mümince duruşun asaletinden habersiz. Heybetinden mahrum onurunu kaybetmiş olması ile, kaypaklık günün modası olmaktadır.

Netlikten azade, Niyeti ( vahiy) bilincine ilgisiz, bozuk bir hayatı daha da bozuk hale getirerek, anlamsız bir yaşamı tüketmekedirler.

Araçlar amaçlaşınca, ilkelerin buharlaşması, değerlerin renksiz( gri) çıkardan gayrı değeri tükenmiş, bakar kör olan insanoğlu.

Doğal olarak yaşadığı hayata iman etmiş, makam uğruna mevzisini fedaya hazır.Örselenmiş bir şahsiyet,İlkesiz aidiyet bilinci, hırpalanmış/ kaypaklıklarla oluşan kişiliklerden mücadele azmi şuuru bekleyemiyoruz.

Güdük sürü pisikolojisi ile sömürülmeye razı ruh halinden oluşmuş kitlelerden istihsal olan şey itaattir.

” Dönüş/ dönüşüm, yeniden ait olduğumuz ilkelere, kıbleye olmak durumundadır.

Kimliğimizi geçerli sayabilmenin, aidiyetimizin kutsallarımızı, kriterlerimizi kaidelerimizi vahye endeksleyerek elde edebileceğimiz bilinci ile, ayaklarımızın kaymaması sıratı mustakimde sabitleşmesı duası /eylemi yakarışı, benlikten uzak sade bir kul olma azmine ulaşma dileği unutulmadan.

Müminleşmeye mani olabilecek her türlü sufli düşünceden/ amellerden uzaklaşarak.

Bu bilinç körelmesinin merkezini iyi analiz edip, vahyin koruyucu kalkanı ile techiz olarak âlemlerin rabbine sığımaktan başka seçenek olmadığını da unutmadan.

Ayaklarımızı kaydıran, insanı ve insanlığın( neslin) mayasını bozan şeytana kulluk ettiren liberal demokrasiyi tanıyarak.

Öyle bir fesat merkezi ki; Allah ile aldatarak saf sade insanı manipüle edip, laçkalaştırıp, isyana, tuğyana hazır hale getirmektedir.

Bu merkezler sürekli “zan, sanı şüphe üreterek, insan ve toplumları kendi ideolojik mabedine köle/ kul edinmektedir.

Aynı Firavun ve sihirbazlarının halkı “Aptallaştıdığı gibi. Korku dağları üreterek itaat ettirdiği,  aç kalma endişesi ile boğazından bağlı kitlelerin kimliksiz kişiliksiz “Sürüleştirilip güdüldüğü, bu günde aynıyla piyasaya sürülmektedir.

Mümin şahsiyetlerin silkinerek, mustazafların haklarını hukuklarını koruyacak organizasyonları tez elden gündeme taşımaları aciliyet kesbetmektedir.

Vesselam.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir