GenelOkuyucu Yazıları

Kur’an’ın Hitap Seviyesi, Muhatap Seviyesidir

Dr.Cahit Karaalp/Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kur’an, öyle bir kitap ki… Muhatap hangi seviyede ise, Kur’an’da ona o seviyeden hitap eder… Muhatap, seviyesini yükselttikçe, o da seviyesini yükseltir… Yani Kur’an, vermek istediği mesajı, her seviye grubuna anladığı dilden verir…

Bir çoban; yer, gök, dağ, bayır, su, ot vs. ayetleri Kur’an’dan okuduğunda, onları kendi dilinde anlar, seviyesince yorumlar, anladığı miktarda imanı ve bilinci artar… Bir bilim adamı için de durum aynıdır… Kur’an; muhatabın seviyesine göre seviyesini düşürür veya yükseltir… Kur’an’ı anlama noktasında herkes eşittir ama ana mesajların haricinde her seviye grubunun Kur’an’dan anladığı çeşit çeşittir…

Yıllarca felsefe, sosyoloji, psikoloji, tıp vs. bilim dallarında ihtisaslaşanlar Kur’an’a yöneldiklerinde, boşa zaman kaybettiklerini söylerler ve geldikleri seviye de anladıkları Kur’an’a hayran kalırlar… Ancak bilmeliler ki, onları hayran bırakan geldikleri seviyeye göre konuşan Kur’an’dır… Onun için ihtisas alanlarında boşa zaman harcamış değiller, Kur’an’ı daha üst bir seviyeden anlamak için yıllarca çaba sarfetmişler…

Kişinin ilmi seviyesi yükseldikçe, art niyetli değilse, Kur’an’a hayranlığı artar… Kur’an, bütün zaman ve zeminlerde, kendisine muhatap olanların seviyesinin altında kalmamış ve onlara seviyelerinin üstünde de konuşmamış muciz ve mubin bir kitaptır…

Kur’an her seviye grubuna hitap eder… Ama herkese aynı seviyeden, herkese aynı dilden konuşmaz… Bir çocuk ile bir büyüğün, bir âlim ile bir amelenin okuduğu kitap aynıdır ama anladıkları farklıdır… Okuduklarının aynı, aldıklarının farklı olması Kur’an’ın mucizliğidir… Her çağın ihtiyacına göre konuşan Kur’an, her insana da kişisel donanımı ve ihtiyaçları nisbetinde konuşur…

Kur’an’ın herkese vermek istediği ortak mesajlar vardır… Bu mesajlarda, bilgi seviyesi, zaman ve mekân farkı önemli değildir… Kur’an, ana amacı olan hidayeti gerçekleştirmek için onu okuyan herkese tevhid, hidayet, ahlak, vs. alanlarda aynı mesajları verir… Kur’an ayetlerinin temel mesajları; iman ve amel noktasında birleşir… Bunun dışında kalan, satır arası bilgiler ise ilimde derinleşme işidir…

Kur’an’ı anlamak için mümin olmaya gerek yoktur… Ancak Kur’an’ın hidayet nurundan faydalanmak için mümin olma zorunluluğu vardır… Kur’an, en açık bir dille herkesi uyarır, hidayete çağırır… Kur’an’ın hidayet merkezli ana mesajlarını anlamak için âlim olmaya gerek yoktur…

Kur’an’ı Ebu Cehil’de anlıyordu, Ebu Lehep’te… Ama Kur’an’ın hidayet nurundan faydalanmıyorlardı… Dolayısı ile Kur’an’ı anlamak ile faydalanmak farklı şeylerdir… Kur’an’ı anlaşılır kılan; insan dilinden konuşmasıdır… İnsanı tanıyan rabbin, hayata müdahalesi olan Kur’an’ı önemli kılan ise getirdiği hayat çözümleridir…

Kur’an’a daha hayran kalmak istiyorsanız, bilgi ve bilinç seviyenizi yükseltin… Bilgi seviyeniz yükseldikçe, Kur’an’ın sizlere daha farklı ufuklar açtığını göreceksiniz… Ama sakın Kur’an’ı sadece bilgi hazinenizi daha zenginleştirmek için okumayın… O zaman Kur’an, sizlere sadece bilgi verir, bilinç ve hidayetten mahrum eder…

Kur’an rehberliğinde; bilgi, bilinç ve eylemleriniz birbirinin mütemmimi olmalıdır… Bilgiyi bilinçten, bilinci eylemden koparırsanız, Kur’an’ı anlamış ama nurundan faydalanmamış olursunuz… Kur’an’ı; bilgi, bilinç ve eylem üçlüsü bağlamında okuyanlar “Kur’an Furkanı’na” sahip olurlar…

Seviyeye göre hitabı bağlamında Kur’an; hem basit, hem zordur… Hem mubin, hem derindir… Hem uzmanlık istemez, hem uzmanlık işidir… Hem muhkem, hem müteşabihtir… Hem hakikat, hem mecazdır… Muhatapları, genelde insanlık, özelde mü’minlerdir… İsteyene bilgi, dileyene hidayettir… Mü’mine firaset, münkire akamettir… İnananlar için rahmet, karşı çıkanlar için felakettir… Her çağa taşınan, hiç bir çağın gerisinde kalmayan bir “Mücize-i Ahmet’tir”…

Kur’an’ı en üst seviyede okuma dileği ile…

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir